Etiket arşivi: Meb yayınları 9.sınıf tarih ders kitabı çözümleri

2013 2014 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 3. Ünite Cevapları

2013 2014 Meb Yayınları 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

SAYFA 4

1_Tarihin bilimsel tanımını yapınız?
2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?
3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?
4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?
5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?

1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır..
2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.
örnekler:
Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.
“savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…
5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır
sayfa 11
soru 1) cevap: seyahatname
soru 2 ” :yazıyı
sayfa 12
İstanbul’da insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve diğer resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.
tarih 15.sayfadaki sorular??
————————————————————————— —–
1)Türklerin hicri takvimi kullanmalarının sebebi ne olabilir?
2)celali takvimin 12 hayvanlı Türk takvimi ile benzer ve farklı yönleri nelerdir?
3)miladi takvim ile hicri takvim arasındaki farklar nelerdir ???
1. sorunun cevabı: hicri takvim İslamiyet’ten sonra  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlamıştır. Türklerin bu takvimi kullanması peygamberimize ve İslamiyeti benimsemesidir.
On iki Hayvanlı Takvimi
İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır…
Celali Takvimi (meliki takvim)
Büyük Selçuklularda Celaleddin  Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır. ;Sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.
HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili vurgulamak istediği nedir?

SAYFA 37 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorular
1. Soru: E
2. Soru: E

B- BOŞLUKLARI DOLDURMA 
1 Boşluk :1. Elden kaynak
2.Boşluk: Sözlü
3.Boşluk: Mekan
4.Boşluk : Herodot


C-Doğru ve Yanlış soruları
Y-Y-D-D-D-


D-SÜTUNLARI DOLDURMA
1.e 2.c 3.d 4.f 5.a 6.g

SAYFA 17

Atatürk’ü Türk tarihi ile vurgulamak istediği Türk tarihi çok eski tarihlere dayanmasıdır.
TANZİMAT FERMANINI İse;
cevaplayalım )
tarihi olayların değiştirilmesi ile ilgili birden fazla sonucun ortaya çıkabileceği söylenebilir
1)sadece dış tenkit yapılarak bir eserin kaynak olup olmayacagını karar verilebilir mi, NİÇİN?
2)iç tenkit yaparak bir eserin bilgi açısından güvenilir olup olmadığını anlayabilir miyiz, NİÇİN?
3)birinci elden kaynaklar hangileridir?
4)sözlü kaynak ve yazılı kaynaklar nelerdi
birinci elden kaynaklar :gazeteler dergiler o zamanki tarihi belgeseller olabilir.
sözlü kaynaklar: destan efsane hikaye şiir vb.
soRu 1
hayır verilemez çünkü yazarın eser hakkında etkisi var mı yok mu ona bakılması gerekir.
soru 2
hayır eserin orijinalliğine tarihine bakılması gerekir başka kaynaklarda konunun ne şekilde alındığına bakılması gerekir.
soru 3
ferman
mühür
para
gazete
destan
efsane
hatıra
hikaye
şiir
cd
film
fotoğraf
taş toprak kemik madenden yapılmış eşyalar
mezarlar
arkeolojik buluntular
soru 4
sözlü kaynak: destan efsane hikaye şiir
yazılı kaynaklar: ferman mühür para gazete hatıra
130-131.SAYFA 
test==
1)E 2)C 3)D 

B)DOGRU-YANLIŞ BÖLÜMÜ
1)Y
2)D
3)D
4)Y
5)D
C)BOŞLUK DOLDURMA
1)CAHİLİYE DÖNEMİ
2)HİCRET
3)HZ.ÖMER
4)PUVATYA
5)BEYTÜL HİKME
D)ELEŞTİRME
1)G 2)A 3)E 4)F 5)I 6)H 7)J 8)C 9)B

E)KLASİK SORULAR
1)PEYGAMBER EFENDİMİZE VAHİY GELDİKTEN 12 YIL SONRA MÜSLÜMANLAR MEKKELİ MÜŞRİKLERİN BASKISIYLA MEKKEDEN MEDİNEYE HİCRET ETMİŞLERDİR VE BURADA MEDİNE İSLAM DEVLETİNİ KURMUŞLARDIR
2)BOŞŞŞ
3)EMEVİLERDE MEVALİ POLİTİKASI VARKEN ABBASİLER BU POLİTİKAYI REDDETMİŞLERDİR VE TÜRKLERİ İRANLARI YANİ ARAP ASILLI OLMAYAN MÜSLÜMANLARI DA ÖNEMLİ GÖREVLERE ATAMIŞLAR, AYRIM YAPMAMIŞLARDIR.EMEVİLERDE FETİHLER SIK SIK YAPILIRKEN ABBASİLER KENDİLERİNİ DAHA ÇOK BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA GÖSTERMEKTEDİR
4)ENDÜLÜSTE KURULAN İSLAM DEVLETLERİNİN BİLİMSEL FAALİYETLERİ RÖNESASA ZEMİN HAZIRLAMIŞTIR
5)BOŞ
163.SAYFA CEVAPLARI 
A) B)DOGRU-YANLIŞ
1)D 1)D
2)C 2)Y
3)C 3)D
4)A 4)D
5)D

C) BOŞLUK DOLDURMA==>
1)KARAHANLILARDIR
2)ALPARSLAN(ZAMANINDA)BAGDATTA
3)BÜYÜK SELÇUKLU (İLE) GAZNELİLER
4)MALAZGİRT SAVAŞI
5)GAZNELİ MAHMET
D)ELEŞTİRME
1)B
2)C
3)D
4)A

E)KLASİK SORULAR
1)Büyük Selçuklu devleti sultan Sencer döneminde Karahitaylılarla Katvan savaşını yapmıştır ve Oguz isyanı sonucunda Oguzlara esir düşen sultan Sencer bu isyandan sonra yıkılır
2)en önemli farkı İslamın koruyuculugunu üstlenip dogu ve batıya yaptığı fetihler ile Türk kültürünü tanıtmış yaymıştır ayrıca Anadolunun Türkleşmesini sağlamıştır
3)halkın etnik yapısı devletin merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemde önemli görevlerde yer almışlardır(askeri, ticari, memurluklar… gibi) ve önemli işler yapmışlardır fakat devletin zayıfladığı yani merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlıklarını ilan ederek ayrılmak istemişler ve devletin yıkılmasına sebep olmuşlardır
4)en başta askeri özelliklerini korumuşlardır fakat bunun yanı sıra gök tanrı ile benzeşen temizlik, hoşgörü, namusluluk, cennet cehennem inancı gibi örf ve ananelerde korunmuştur, devam etmiştir
5)Malazgirt savaşı ile;
*batı kışkırtmış ve haçlı seferlerine yol açmıştır
*Anadolu’da 1071 Türk tarihi dönemi başlıyor
*ilk Türk beylikleri kurulmuştur(çaka, Mengücek… gibi)
*batıya fetihler hızlanmıştır ve Bizans tehlikesi sona ermiştir.
*Anadolu Türkiye diye anılmaya başlıyor..
eokullise.com