Etiket arşivi: 2013- 2014 Kuranı kerim dersi yazılı soru ve cevapları

9.sınıf Seçmeli Kuranı Kerim 1.dönem 2.yazılı Soruları

Seçmeli Kuran-ı Kerim dersi 2012 2013 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı. 9.sınıf seçmeli Kuranı Kerim dersi 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Özgün ve müfredata uygun olarak hazırlanmış yazılı sorularını çözerek yazılı sınavlarınızda başarı gösterebilirsiniz. 2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren özgün yazılı sorularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Lise 1, seçmeli kuranı kerim yazılı sorularını e okul lise sitesinden takip edebilirsiniz.

9.Sınıf Seçmeli Kuranı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1.Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? (5 puan)

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.        B) Kur’an son ilahi kitaptır.

C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır. D) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.

2.İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?(5puan)

A) Hz.Adem                        B) Hz.Nuh                            C) Hz.Muhammed                            D) Hz.İdris

3. Hud suresi, 37. Ayette ‘’Denetimimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Azabın kendilerinden kaldırılması için zulmedenler hakkında dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.’’ şeklinde ifade hangi peygamberi anlatıyor olabilir? ( 5puan)

A) Hz.Yunus  B) Hz.İsa   C)Hz.Yusuf                         D)Hz.Nuh

4. İslam’ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkelerini, çocuğuna

düşkün ve şefkatli bir baba olan peygamber tarafından oğluna verdiği öğütler şeklinde özetlendiği; peygamberin, evladına üç defa “Yavrucuğum!” diye seslenerek, onun şahsında her insan için büyük önem taşıyan tavsiyelerde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

A) Lokman Suresi                              B) Hud Suresi                      C) Yasin Suresi                    D) Kevser Suresi

5. “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Lokman suresi, 27. ayet.)     Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisiçıkarılamaz? (5 puan)

A)Allah çok güçlüdür.                B) Allah insanı çamurdan yaratmıştır

C)Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.D)Yeryüzündeki hüküm ve hükmet Allah’a aittir.

6. Namazın sonundaki oturuşta selam vermeden önce okuduğumuz dualardan biri de “Rabbena Duaları”dır.

        Bu dualar birinci Rabbena duası ve ikinci Rabbena duası olarak ikiye ayrılır.

Bu iki duanın Kur’an’da geçtiği sureler ve ayetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (5 puan)

1.Rabbena Duası         2.Rabbena Duası               1.Rabbena Duası           2.Rabbena Duası

A) Bakara, 201.                 İbrahim, 41.                       B) Bakara,201                   İhlas,2

C) Ali İmran,41                 Bakara,255                        D) Ankebut,4                    Bakara,201

7.Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? (5 puan)

A) Estağfurullah              B) Hamd olsun    C)Allah’a şükür   D) Elhamdülillah

8.İhlas ne anlama gelir? (5 puan)

A) Kur’an’ı tertil üzerine(ağır ağır,tane tane) okumaya denir.

B) Allah ile iletişiminde bireyin, görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir.

C) Namazı zamanında kılmaya ihlas denir.

D)Herhangi bir anlamı yoktur. Sadece Kur’an’daki bir surenin ismidir.

9-Aşağıdakilerden “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin” âyetinin manası hangisidir? .(5 Puan) 

A) Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur

B) Din Günü’nün sahibi olan  Allah’a mahsustur

C) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz

D)  Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil..

10- Peygamberimiz Hz. Muhammed’e verilen en büyük mucize nedir, belirtiniz?

A)      Ayın ikiye ayrılması  B) Kuranı Kerimin kendisine indirilmesi C)Miraca çıkması  D)Parmaklarından su akması

11.Biz insanlar olarak Allah’a niçin şükretmeliyiz? Açıklayınız. (10 puan)

12. Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran üç özellik yazınız-? (10 puan)

15-Aşağıya Kur’an harflerini ve harflerin isimlerini örnekteki gibi  yazınız. (10 puan)

     ا

  Elif

13. Tablodaki Arapça kelimelerin okunuşlarını tabloya yazınız. 20 Puan


 


نَصَر


 


ضَحِكَ


 


وُرِثَ


 


فَتَحَ


 


     زُرِكَ


 


جَعَلَ


 


لَعِبَ


 


 فَعَلَ


 


شَرِبَ


 


مَرَضَ

 

2013 2014 9.Sınıf Seçmeli Kuranı Kerim Dersi 1.dönem 1.yazılı Soruları

Seçmeli Kuran-ı Kerim dersi 2012 2013 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı. 9.sınıf seçmeli Kuranı Kerim dersi 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Özgün ve müfredata uygun olarak hazırlanmış yazılı sorularını çözerek yazılı sınavlarınızda başarı gösterebilirsiniz. 2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren özgün yazılı sorularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Lise 1, seçmeli kuranı kerim yazılı sorularını e okul lise sitesinden takip edebilirsiniz.

2013 2014 9.Sınıf Seçmeli Kuranı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

 

1-Altı çizili kelimelerde bulunan tecvid kurallarını aşağıdaki sayıların karşısına yazınız. (25×2=50 puan)


مَالِكِ وَلَا الضَّالِّينَ وَمَا أُنْزِلَ

                      3                  2                   1


أُوْلَئِكَ قَالُوا آمَنَّا اسْتَوْقَدَ نَارًا

                 6                          5               4


وَالْحِجَارَةُ حَذَرَ الْمَوْتِ وَالسَّمَاءَ

           9                8                         7


لِلْمَلَائِكَةِ لَنَا إِلَّا وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

           12                            11           10


فَتَابَ عَلَيْهِ  وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

                 14                             13


وَالسَّلْوَى بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

                       16                               15


قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

                     18                    17


بِهِ أَنفُسَهُمْ بِضَارِّينَ بِإِذْنِ اللَّهِ

               21                     20                  19


عَلَى عَقِبَيْهِ كَانُوا عَلَيْهَا

                                23             22


فَإِنِّي قَرِيبٌ مَنْ يَشَاءُ

                               25              24

 

1…………………………………………..

2…………………………………………..

3…………………………………………..

4…………………………………………..

5…………………………………………..

6…………………………………………..

7…………………………………………..

8…………………………………………..

9…………………………………………..

10…………………………………………

 

11…………………………………………

12…………………………………………

13…………………………………………

14…………………………………………

15…………………………………………

16…………………………………………

17…………………………………………

18…………………………………………

19…………………………………………

20…………………………………………

21…………………………………………

22…………………………………………

23…………………………………………

24…………………………………………

25…………………………………………

 

2-Medd-i Lâzımın çeşitlerini maddeler halinde yazınız. (8 puan)

 

3-Fer’î med kaça ayrılır? Maddeler halinde

yazınız. (8 puan)

 

4-Aşağıdaki kavramların terim anlamlarını yazınız. (8 puan)

a-Medd-i lîn:

 

b-Sükun-u lâzım:

 

c-Medd-i ârız:

 

d-Medd-i muttasıl:

 

5-Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. (8 puan)

-Vâv harfi cezimli olur ve kendinden önceki harf üstünlü olursa vâv harfi …………………… olur.

 

-Med harfinden sonra sebeb-i medden bir şey bulunmazsa ………………………. Olur.

-رَحْمَةً kelimesinde ………………………… diyerek durulur.

-كُفَّارً kelimesinde ………………………….. diyerek durulur.

 

6-Aşağıdaki kelimelerde verilen tecvid kurallarını eşleştiriniz. (8 puan)

 


1

الْعَالَمِينَ

(…..) Medd-i lîn

2

اَلْبَاْسَآءِ

(…..) Medd-i ârız

3

عَلَيْهِ

(…..) Medd-i lâzım

4

 دَآبَّةً

(…..) Medd-i muttasıl

 

7-

 


 


جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَالضَّرَّاءُ

                  2                                       1


إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

                                 3

        Yukarıdaki altı çizili kelimelerde bulunan tecvid kuralları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                 1                      2                  3

A-Medd-i muttasıl    Medd-i lin    Medd-i munfasıl

B-Medd-i muttasıl  medd-i muttasıl   Medd-i ârız

C-Medd-i lin          medd-i muttasıl    medd-i ârız

D-Medd-i munfasıl   medd-i lin          medd-i ârız

E-Medd-i lâzım        medd-ârız          medd-i tabii

 

8-

 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ


  خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

     Yukarıdaki kelimelerde bulunan medd-i tabii ve medd-i ârız sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

          Medd-i tabii          Medd-i ârız

A-             5                           2

B-             2                           5

C-             4                           5

D-             1                           1

E-             3                           0

 

9- الْأَلْبَابِ  örneğinde medd-i ârızı kaç vecihle okumak caizdir?

A-3       B-5      C-4      D-7       E-2

 

10- وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  örneğindeki medd-i ârızın okunma şekilleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A-Tevassut, kasr, ravm.

B-Tûl, tevassut, kasr, ravm.

C-Tûl, tevassut.

D-Tûl, tevassut, kasr, işmâm.

E-Tûl, tevassut, kasr.

11-Hangi seçenekte lin harfleri doğru olarak verilmiştir?

A- ا و ى     B- ا ل م

C- اي              D- و ى

E- ه و ن

 

9.Sınıf Kuranı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Seçmeli Kuran-ı Kerim dersi 2012 2013 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı. 9.sınıf seçmeli Kuranı Kerim dersi 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Özgün ve müfredata uygun olarak hazırlanmış yazılı sorularını çözerek yazılı sınavlarınızda başarı gösterebilirsiniz. 2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren özgün yazılı sorularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Lise 1, seçmeli kuranı kerim yazılı sorularını e okul lise sitesinden takip edebilirsiniz.

9.Sınıf Kuranı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları


  1. Kur’an-ı Kerim’in tanımını yazınız.

  2. Kur’an-ı Kerim’i okumanın önemini anlatınız.

  3. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü hakkında kısaca bilgi veriniz.

  4. Kur’an-ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran 5 özelliğini yazınız.

  5. Kur’an’a göre insan niçin yaratılmıştır? Açıklayınız.

  6. Kur’an-ı Kerim’in üslubu/metodu hakkında bilgi veriniz.

  7. Rab kavramıyla ilgili bilgi veriniz.

  8. Kur’an’a göre insanın özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

  9. Mü’minûn suresinin ilk 11 ayetinde belirtilen mü’minlerin 6 özelliğini sıralayınız, bu özeliklere sahip olan mü’minlere vaad edilen yeri yazınız.

  10. “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”(Fâtiha suresi, 5. ayet.)  “Sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et!” (Hicr suresi, 99. ayet.)


      Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.