Kategori arşivi: 10.Sınıf Dil ve Anlatım

10.Sınıf Dil ve Anlatım

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 162-218

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 162-218

Ortaöğretim 10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları Ekoyay Yayıncılık sayfa 162'den itibaren cevaplarımız aşağıda verilmiştir. 10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları etkinlik sorularının cevapları, anlama yorumlama sorularının cevapları ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları ile ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarından oluşmaktadır. Lise 2 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarıeokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz.

Sayfa 162

Öğretici Anlatım- Zarf

Hazırlık

1)Ansiklopediler, doğrudan bilgi verme amacı taşıyan türlerdir. Bu nedenle kullanılan dil oldukça yalındır. Romanlarsa kurgu metinleri olduklarından romanlarda kullanılan kelimeler yan ve mecaz anlamlardadır.

2)Dil, bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerde bir nesneyi, bir kavramı, bir olayı anlatmak, okuyucuya o konuyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere kullanılır.

3)Öğretici metin türlerinin anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi için yazılan metnin konusunda okuyucunun az çok bilgi sahibi olması gerekir.

Sayfa 163

2.Etkinlik

“Anadolu Selçuklularının Altın Sikkeleri” adlı metin, açıklama, aydınlatma, bilgi verme amacıyla yazılmıştır

3.Etkinlik

Metinde dil, kullanılan kelimeler açısından oldukça açık ve yalındır. Sanatlı söyleyişe başvurulmamıştır. Diğer metin ise estetik zevk kazandırmayı amaçladığından öznel cümleler kullanılmıştır.

4.Etkinlik

 Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Sayfa 164

5.Etkinlik

Söz sanatlarına ve yan anlam ifade eden kelimelere yer verilmemiştir. Bilgilendirici metin özelliğini taşımaktadır.

6.Etkinlik

Metin, bir araştırmacının araştırmaları sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda yazılmıştır.

7.Etkinlik

Metinde yazar düşüncelerini inandırıcı kılmak için örnekleme yöntemini kullanmıştır.

8.Etkinlik

Metinde parçalar arasındaki ilişki, örnekleme yoluyla ve sebep sonuç ilişkisi içinde sağlanmıştır.

9.Etkinlik

Başlangıçta: zaman belirtir.

Önceleri: zaman belirtir.

Sonraları: Zaman belirtir.

Şöyle: Durum belirtir.

Ayrıca: Durum belirtir.

Pazar günü: Zaman belirtir.

Bir ay öncesinden: Zaman belirtir.

Görünce: Zaman belirtir.

Bütün duyu organlarıyla: Durum belirtir.

Sayfa 165

10.Etkinlik

Metinde cümleler, çoğunlukla nesnel olmakla birlikte, az da olsa öznel cümleler vardır.

11.Etkinlik

Metin, Milli Edebiyat Döneminin başlangıç ögesi olan “Yeni Lisan” hareketinin süreçteki tutumunu dile getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

12.Etkinlik

“Frekans Kiplemesi” adlı metin, daha çok bu konuya ilgi duyan insanlara yönelik bir metindir. Metinde kullanılan teknik terimler de metnin herkesçe anlaşılmasını engellemektedir.

13.Etkinlik

“Frekans Kipmesi” adlı metin ve benzeri metinlerde okuyucuyla daha özel bir ilişki söz konusudur. Çünkü buna benzer metinler daha çok uzmanlık alanlarıyla ilgilidir.

14.Etkinlik

Öğretici Metinlerin Özellikleri:

Bir düşünceyi savunmak, kanıtlamak için yazılır.

Didaktik nitelikteki yazılarda kullanılır.

Anlatım yalın ancak yoğundur.

Söz oyunlarına, sözlü anlatımlara başvurulmaz.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Ders kitaplarında, ansiklopedilerde, bilimsel yazılarda kullanılır.

Sayfa 167

15.Etkinlik

“Atatürk ve Birlik” adlı metinde millet olma duygusunun  kuvvetlenebilmesi için insanların ortak bir kültür etrafında birleşmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

16.etkinlik

Metinde yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymalarının rol oynayacağı vurgulanmıştır.

17.Etkinlik

Zaman Zarfları: o gece, bu gece, sonra, bir gün

Durum Zarfları: baka baka, birden, bakarak, birden bire

Yer-Yön Zarfları: Dışarı  

Soru Zarfları: Nasıl

Sayfa 168

Anlama Yorumlama

2) tertemiz- durum anlamı

Borçlarını ödemek için- amaç sonuç anlamı

Erken- zaman anlamı

Böyle yaparsan- durum anlamı

Uzun uzun- durum

Sabaha kadar- zaman

4)bugün, yarın, bir yıl, çok, zor, koşarak, hemen, ne kadar

Sayfa 169

Ölçme Değerlendirme Cevapları

A)DYYD

B)bilgilendirme, göndergesel, somut

C)

1)C

2)E

3)A

4)D

5)D

D)

1)Öğretici metinler, ders kitapları, ansiklopediler ve bilimsel yazılarda kullanılır.

2)Öğretici anlatımda kelimeler daha çok birinci anlamlarında kullanılmalı, süslü anlatımdan uzak durulmalıdır.

Sayfa 170

Açıklayıcı Anlatım- Zarf

Hazırlık

1)Soyut bir kavram olan “özgürlük” kavramını mümkün olduğunca somut bir hale dönüştürmeliyiz.

2)Eğitimdeki amaçlardan biri de verimliliğin sağlanmasıdır. İşin uzmanı olmayan bir kişinin bir uzman kadar neyi, nasıl yapacağını bilmesi olanaksızdır.

İnceleme

2.Etkinlik

“Çağının Tanığı Olmak” adlı metinde ele alınan problem; sanatçıların içinde yaşadıkları çağdan ne kadar sıyrılıp sıyrılamadıklarıdır. Metin, sanatçıların ne yaptıkları ve yapmaları gerektiği belirtilerek sonuca bağlanmıştır.

3.Etkinlik

“Çağının Tanığı Olmak” adlı metinde yazar, edebiyat alanında ün yapmış kişilerin eserlerinden  örnekler vererek işlediği konu hakkında tecrübe sahibi olduğunu göstermektedir.

Sayfa 171

4.Etkinlik

Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Verilen metinde tanımlama, örneklendirme, sınıflandırma, benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanılmıştır.

Metindeki kelimeler, genellikle gerçek anlamda kullanılmıştır.

Anlatım kesin ve açıktır.

Dil, süsten ve yapmacıktan uzaktır. Yoruma kapalıdır.

5.Etkinlik

“Vaka Nedir, Nasıl İncelenir”  adlı metinde konu “vaka” kavramının nasıl tanımlanması gerektiği bakımından ele alınmıştır.

6.Etkinlik

Yazar, soru yöntemini kullanmıştır.

7.Etkinlik

Yazar, okuyucuya soru yoluyla seslenerek okuyucunun da metnin içinde aktif rol almasını istemektedir.

8.Etkinlik

Metinde eylemlerin anlamlarını azlık-çokluk bakımından belirten zarf kullanılmamıştır.

Sayfa 172

9.Etkinlik

Okura bilgi vermek amacıyla kullanılır.

Düşünce yazılarında ve bilimsel metinlerde kullanılır.

Bir sorunla ilgili çözüm üretmek için kullanılır.

İfadeler, açık ve kesindir

Söz sanatlarına yer verilmez.

Dil ,göndergesel işlevde kullanılır.

Yazar, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.

Bilgi ve görüşler örneklerle tartışılıp ispatlanır.

10.Etkinlik

Aşıkların ne olduğunu ve nasıl aşık olunduğunu anlatmak için yazılmıştır.

11.Etkinlik

Kelimeler çoğunlukla gerçek anlamda kullanılmıştır.

12.Etkinlik

Maddi ve manevi bir sıkıntı sonunda, rüya sonucunda, uyandıkları anda

13.Etkinlik

Açıklayıcı anlatımda dil; açık, anlaşılır, süsten uzak bir tarzda oluşturulmuştur.

Gödergesel işlevde

Gerçek anlamda kullanılmıştır.

Yararlanılmıştır.

Kullanılmıştır.

Sayfa 173

14.Etkinlik

Dördüncü gün, sonra, her gün, akşamları, saat ikide, akşamüstü, çaydan sonra, iki saat sonra

Bombay adlı metinde kullanılan zaman bildiren zarflar çoğunlukla geniş zaman anlatmasına rağmen cümlelerde kullanılan kip ekleri şimdiki zamanlıdır.

15.Etkinlik

Azlık- Çokluk zarflarının Kattığı Anlam

Örnek cümleler

Örnek Cümleler

Eşitlik anlamı

Babası kadar yemişti nerdeyse.

O da senin kadar çalışkan.

Üstünlük Anlamı

Daha iyi işlere imza atacağız.

Yarın daha güzel yerlere gideceğiz.

En Üstünlük Anlamı

En güzel arabayı ben aldım.

Size en zor soruyu sorayım.

Aşırılık Anlama

Epey uzun bir yol gittik.

Hayli sıcak bir hava vardı.

 

Anlama Yorumlama

1)Ağızdan çıkan söz namludan çıkan mermi gibidir. O mermiyi artık geri çevirme imkanımız olmadığı gibi ağızdan çıkan bir sözü de geri çevirmek imkansızdır.

2)akşama, gece, on yıl

3)Gazete: Halkı yerel, evrensel, siyasi, güncel, sportif konularda bilgilendirmek amacıyla yayımlanan bir türdür.

Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim yapan yüksekokul, fakülte gibi birimlerden oluşan öğretim kurumudur.

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.

4.

Aşırılık, aşırılık, aşırılık, üstünlük, aşırılık, üstünlük, aşırılık, en üstünlük

Sayfa  174

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

A)YDDDD

B)göndergesel, örnekleme-karşılaştırma-sayısal verilerden yararlanma, makale-bilimsel metinler-düşünce yazıları

C)

1)A

2)B

3)A

D)

1)Var olan bir sorunu çözmek, bilimsel yöntemlerle bilgi aktarmak amacıyla yazılır.

2)Açıklayıcı anlatım türü bir konuda bilgi aktarımını sağlar.

Sayfa 175

Tartışmacı Anlatım- Zarf

Hazırlık

1)Bir kişinin bir konuyu bütün yönlerden düşünebilmesi çok zordur. Bu nedenle aynı konuyu farklı açılardan gören insanların bakış açısına ihtiyaç vardır.

2)Tartışma programlarının bazılarında kurala uyulurken bazılarında uyulmamaktadır.

3)Herhangi bir konuda tartışma yapan kişilerin birbirlerinin sözlerine müdahale etmemesi, söylenen sözler ne kadar hoşlarına gitmese de sözün bitmesini beklemesini gerekir.

İnceleme

 1.Etkinlik

Bir görüşü çürütme veya destekleme amacı taşır.

Tez ve karşı tez vardır.

Amaç, okurun düşüncesini değiştirmektir.

Nesnel bir tarzı vardır.

Yalın bir dili vardır.

Kesin yargılar içerir.

Röportaj, makale, fıkra, eleştiri gibi metin türlerinde vardır.

Sayfa 176

2.Etkinlik

“Edebiyat ve Hakikat” adlı metinde tartışmaya edebiyatın gerçeğin kendisi olup olmayacağı konusu sebep olurken yazar, edebiyatın hakikatin kendisi olamayacağı görüşünü savunmaktadır.

3.Etkinlik

Metinde yazar öncelikle tartışmanın iki tarafını ortaya koyan ifadeleri kullanmıştır.

4.Etkinlik

Yazarın, tartışılan bir konu hakkında görüş belirtebilmesi, tavır koyabilmesi ancak bilgi ve deneyimlerle sağlanabilir.

5.Etkinlik

Edebiyat ve Hakikat adlı metin, edebiyatın gerçeklerin yansıtıcısı bir tür olmadığını ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

Sayfa 177

6.Etkinlik

“Erdem Diploması” adlı metinde yazar, yabancı dil bilmeyenlerin eleştirmen veya edebiyatçıların saygın olamayacakları görüşüne karşı çıkmaktadır.

7.Etkinlik

“Erdem Diploması” adlı metinde yazar tartışma konusunu biraz öznelleştirerek ele almış, daha çok tepkisel bir üslup kullanmıştır. Bu tür metinlerde olması gereken yöntem nesnel veriler üzerinden eleştirileri cevaplamak olmalıdır.

8.Etkinlik

Göndergesel işlev

9.Etkinlik

Bu tür kelime gruplarını daha çok bir önceki yargıyı destekleyici veya bu yargının tam tersini ifade eden açıklamalar için kullanırız.

Bundan ötürü, o halde, ama, eğer, oysa, fakat, onun için

10.Etkinlik

Demek ki edebiyat, bilimin yaptığı gibi hakikati ifade edemez.

Doğusuyla kuzeyi “Karacahisarlı Selçuklu” gibi bazı cümleler doğru olabilir.

Kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Çünkü yabancı dil bilmiyorum.

Türkçeden başka dil bilmeyen ne okumuş ki anlasın yırın iyisini.

Öylece edebiyat hakikati anlatamaz diyeceğiz.

Tartışmacı anlatımda kullanılan kelime veya cümleler, ileri bir tez süren, iddialı veya karşıt tez içeren niteliktedir.

11.Etkinlik

Durum zarfları, eylemin “nasıllığını” veren sözcüklerdir.

Sayfa 178

12.Etkinlik

Metinde yazar, yeni sanat anlayışını, bu tarz eleştirenlere karşı savunuyor.

13.Etkinlik

Yazar, okuyucuyu ikna edebilmek için okuyucuya sorular yöneltiyor ve iddialı cümleler kuruyor.

Sayfa 179

14.Etkinlik

Bir sözü kanıtlama amacı güder.

Tez ve karşı tezden oluşur.

Örnekleme, tanık gösterme gibi yöntemleri kullanır.

Yalın bir dili vardır.

15.Etkinlik

Birincisinde sıfat olarak ikincisinde ise zarf olarak kullanılmıştır.

Sözcükler

Sıfat

Zarf

İyi

İyi insanlar hep kazanır.

Bu ilaç iyi geldi.

Öyle

Öyle sözler söyleme.

Bana da öyle geldi.

Güzel

Güzel gözleri vardı.

Yine güzel konuşmuş.

Böyle

Böyle dost olmaz olsun.

Dost insana böyle yapmaz.

Yavaş

Yavaş insanlar, geç ihtiyarlar.

Anlayalım diye yavaş yavaş konuşuyor.

Hızlı

Hızlı arabaları severdi.

Eve, hızlı hızlı yürüdük.

Kötü

Kötü komşu insanı ev sahibi eder.

Neden öyle kötü baktın?

 

16.Etkinlik

Tatlı tatlı, yalvarır gibi bakarak, adeta, bir türlü, öyle acı acı bağırarak, kendi kendilerine, yerinden kalkarak, uzun uzun, iyiden iyiye, dar, gürültü ile

Bu zarflar cümleye  yüklemdeki yargının nasıl gerçekleştiği anlamını katmıştır.

Sayfa 180

Anlama Yorumlama

1)

2)deliksiz, durup dinlenmeden, konuşa konuşa, böyle yaparsan, hızla, güzelce, yerli yersiz, öfkeyle-zararla

4.

Cümleler

Niteleme Sıfatı

Durum Zarfı

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

x

 

 

Sayfa 181

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DDYD

B)göndergesel, örnekleme-tanık gösterme-sayısal verilerden yararlanma

C)1)D

2)C

3)B

4)E

D)

1)Yazarın ya da konuşmacının tartışma yeteneği, savunulan fikrin inandırıcılığını etkiler.

2)Röportaj, makale, fıkra, eleştiri

Sayfa 182

Kanıtlayıcı Anlatım /Zarf

Hazırlık

1)Ürünün diğerlerinden farklı  ve yaralı olduğunu  ispatlamak için o ürünün gerçekten de farklılığını öne çıkaran sunumlar, görseller, ürün buna müsaitse deneylerle insanları ikna etmeye çalışabiliriz.

2)Başkalarını kendi fikrimize inandırmak için güçlü deliller, ikna edici örnekler ortaya koyarız.

3)Bir konuda ileri sürülen kanıtlar inandırıcılık üzerinde daha etkilidir.

Sayfa 183

İnceleme

1.Etkinlik

Bir düşünceyi ispatlamak için yazılır.

Okuru aydınlatma önemlidir.

Belgelere başvurulur.

Uzmanlara başvurulabilir.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Makale, fıkra, eleştiri, röportaj, nutuk gibi türlerde kullanılır.

Tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, örnekleme ve benzeri tekniklerden yararlanılır.

2.Etkinlik

Kanıtlayıcı anlatım yöntemiyle oluşturulmuş metinlerde amaç okuru ikna etmektir.

3.Etkinlik

“Dil, Düşünme, Dünya İlişkisi” adlı metinde çeşitli sanatçıların eserlerinden örnekler verilerek ortaya konulan düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır.

4.Etkinlik

Kelime ve kelime grupları gerçek anlamda kullanılmıştır.

5.Etkinlik

Tekrarlar, okuyucunun özellikle hangi kavramların önemli olduğuna ikna edebilmesi için kullanılır.

6.Etkinlik

Bugün- birleşik

Artık- türemiş

Hemen- basit

Bir yılın sonuna doğru- tamlama

İki yılın sonunda- tamlama

Sıkı sıkıya- ikileme

Şimdi- basit

Yeniden- türemiş

Ele alınarak- deyim/kalıplaşmış birleşik)

Zarflar cümlelere zaman, durum, miktar, yer-yön, gibi anlamlar katmakla görevli sözcük veya söz öbekleridir.

Sayfa 184

7.Etkinlik

Yazar düşüncelerini kanıtlamak için Mevlana’nın eserinden alıntılar yaparak ispatlamaya çalışmaktadır.

8.Etkinlik

Metinde Dünya’nın yuvarlaklığı, yer çekimi ve atom kanunlarında bilimsel kanıtlar bulunmaktadır.

9.Etkinlik

Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamak için Galile, Robert Hoke, Kopernik gibi bilim adamlarının düşüncelerine başvurmuştur.

Metinde örnekleme, tanık gösterme, alıntılama gibi çeşitli kanıtlama yolları bulunmaktadır.

Sayfa 185

10.Etkinlik

Göndergesel işlev

11.Etkinlik

Hayır-hayır, hayır-hayır, hayır-hayır, evet-hayır, hayır-hayır

12.Etkinlik

Kanıtlayıcı, öğretici, açıklayıcı ve tartışmacı yazılar

Benzer Yönler:

Hepsi bilgi vermeyi amaçlar.

Dil göndergeseldir.

Yalın bir üslup vardır.

Farklı Yönler:

Tartışmacı anlatım, tez ve antitezden oluşur.

Açıklayıcı anlatım herhangi bir şey hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Kanıtlayıcı anlatım bir tezi ispatlamak için yazılır.

Sayfa 186

13.Etkinlik

Metinde Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önem bir ders kitabı üslubunda öğretici bir şekilde anlatılmıştır.

14.Etkinlik

Araştırınız.

15.Etkinlik

Oturduğun yerde- ad

Yukarılara- ad

Geriye doğru- zarf görevinde

Arkamızda- ad

İleri doğru- zarf görevinde

Sayfa 187

16.Etkinlik

Basit Zarflar: çok, hemen, yine, en

Türemiş Zarflar: gelince, yolup, yakalayıp, açıp, kalınca

Birleşik Zarflar: gözü gibi, günün birinde, ertesi gün

17.Etkinlik

“Nasıl” soru zarfı yüklemin durumunu belirtmek için

“Neden” soru zarfı ise cümleye neden-sonuç anlamı katmak için kullanılır.

Sayfa 188

Anlama Yorumlama

2)zarf, isim, zarf, isim, zarf, isim, zarf, zarf

3)Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, basit zarflar, birleşik zarflar, birleşik zarflar

5)

Ne diye-durum zarfı

Yukarı- yer yön

Niçin- soru

İleri- yer yön

Ne zaman – süre

Sayfa 189

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDY

B)örnekler, makale-eleştiri-röportaj

C)1)D

2)C

3)B

4)B

5)C

D)

1) Bilimsel makalelerde kanıtlayıcı anlatım kullanılır.

2)bütün metinler bir kitleye seslenir. Yazar, metni oluştururken o metni neden yazdığını dikkate alır.

Sayfa 190

Düşsel(Fantastik)Anlatım- Edat

Hazırlık

1)İnsanlar hayatta bazen çok şeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlara ulaşmanın ilk basamağı hayal kurmaktır.

2)mitolojik dönemde oluşan doğal aktarımlar, efsaneler ve masallardaki olaylarla fantastik eserlerdeki olaylar, insanların içinde bulundukları şartlarda yaşanması mümkün olmayan ögelere yer vermesi bakımından benzerlikler gösterir.

3)Düşsel anlatımda olay; hayali ögelerden oluşur.

Zaman, belirli ya da belirsizdir.

Mekan, günlük hayatta karşılaşmayacağımız biçimdedir.

Kişiler, çoğunlukla olağanüstü özellikler taşırlar.

Öğretici metinler ise içinde yaşadığımız dünyayı ele alan metinlerdir.

4)Cansız varlıkların ve hayvanların kişileştirilmesi gibi olağan dışı durumlar, çocukların gerçekleşmesini istedikleri fantezilerdir. Bu isteklerini de fantastik metinlerde bulmaları bu tür metinlere ilgiyi arttırmaktadır.

Sayfa 191

İnceleme

1.Etkinlik

Düşsel anlatımda olaylar ve konu, olağanüstü özelliklere sahip hayal ürünü metinlerdir.

Zaman belirli ya da belirsiz olabilir.

Mekan, olağanüstü düşsel ögelerden oluşabilir.

Kişiler çoğu zaman gerçeklikten uzaktır.

Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.

Daha çok dili veya miş’li geçmiş zaman kullanılır.

‘2.Etkinlik

Bu tür eserlerde düşsel özlemlerin gerçekleşmesi gibi istekler nedeniyle hayale sığınma söz konusudur.

3.Etkinlik

Fantastik kurgu türündeki filmlerde yaratılan düşsel alemler bilgisayar animasyonları ile gerçekleştirilmektedir.

4.Etkinlik

Olay Örgüsü: Harry’nin denizdeki mağaraya girmesi, Dumledore’nun  ortaya çıkması, gizli geçitin bulunması

Kişi: Harry Potter, Dumledore

Mekan: Mağara

Zaman: Belirsiz

Yapıyı meydana getiren olay örgüsü, kişi, mekan ve zaman arasındaki ilişki farklılaşabilir.

5.Etkinlik

Gibi, ile, -a doğru, ancak, kadar, mı

Bu ve benzeri sözcükler, cümlede sözcüklerin çeşitli anlam ilgileri kurmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Sayfa 192

6.Etkinlik

Su buz gibiydi.— eşitlik anlamı

Titrek ışığa doğru yürüdü.—yön

Islak katran gibi parlıyordu.—benzerlik

Sayfa 193

7.Etkinlik

Fantastik metinler, aslında günlük hayatta insanların karşılaştıkları olayların farklı bir üslupla dile getirilmesidir. Bu tür metinler insanlara öğüt vermeyi amaçlar.

8.Etkinlik

İnsanlar günlük hayatta söyleyemediklerini  olağanüstü metinler aracılığıyla  dile getirmeyi tercih ederler.

9.Etkinlik

Metinde ejderha, resimler kişileştirilmiştir.

10.Etkinlik

Düşsel anlatım; masal, fabl, roman, hikaye, destan, şiir gibi metin türlerinde kullanılır.

11.Etkinlik

Kadar, ile, gibi, mi, -a doğru, için

Bu sözcükler, cümleden çıkarıldığında cümlede anlam bağlantıları kaybolur.

12.etkinlik

Yumurtasından yeni çıktığı zamanda bile uyumadığı kadar derin- zarf tümleci

Birden kendini yukarı çekiliyormuş gibi—zarf tümleci

Sayfa 194

13.Etkinlik

Çöpçü’de anlatılanlar gerçek hayatın yansımasıdır. Diğer metinler ise fantastik metinlerdir. Öyküleme yönteminin kullanılması ortak yöndür.

14.Etkinlik

Verilen cümlelerdeki altı çizili ekler “ile” edatının ekleşmiş halidir. Bu ekler cümleye “araç” anlamını katmıştır.

15.Etkinlik

Rüzgarı bastırmak ve çağırmak için sanatını kullanması, düşman güvertelerine patlaya aküler göndermesi,  metindeki olağanüstü özelliklerdir.

16.Etkinlik

Sadece, ile, için, gibi, kadar, diye

Edatlar metinlerde anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katar.

Çeşitli anlam ilgileri kurar.

Sayfa 195

Anlama Yorumlama

2)

İçin-amaç

İle-araç

Gibi-abartma

-a göre- görecelik

-a göre- karşılaştırma

Kadar- yaklaşıklık

Kadar- eşitlik

Kadar- gibilik

Üzere- koşul

Yalnız- koşul

Ancak- koşul

-e doğru- yönelme

-e karşı- zaman

İçin- neden

İçin- özgürlük

3)beri, yalnız, ancak, gibi, gibi, kadar, için

4)İnsanların son dönemde fantastik edebiyata yönelmeleri bazen yaşanılan dünyanın tek düzeliğinden  kaçış amaçlı da olabilir.

5) Bazen de gerçeğin farklı şekillerde dile getirilmesi, hem kültür ve düzenden uzak bağımsız bir edebiyat oluşturma isteğinden oluşabilmektedir.

Sayfa 196

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)YDY

B)masal-fabl-roman-tiyatro, olağanüstü

C)

1)B

2)D

3)Soru hatalı

4)A

5)E

D)

1)Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinler, yazıldığı çağın insanın hayallerini, özlemlerini yansıtması bakımından yazıldığı dönemle ilişkilidir.

2)Uzaylıların dünyayı istilası, ışınlama, gibi olaylar fantastik anlatıma  konu olabilir.

3)Çocuklar belli bir yaşa kadar olağanüstü olaylara, bilinmeyene karşı ilgi duyarlar.

Sayfa 197

Gelecekten Söz Eden Anlatım/ Bağlaç

Utopia; aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamına gelen bir sözcüktür.

Thomes More’un Utopia’sı roman sanatının henüz ortaya çıkmadığı  bir dönemde bir anlatım türü olarak kurgulanmıştır. Kolomb’un keşiflerinin etkisiyle yazılmış ilk kurgusal metindir. Utopia, güney yarım kürede bir adadır. Hikaye, bu adada yaşamış bir gemicinin, ada halkının kurduğu düzenin mükemmelliğini Avrupa’ya tanıtması biçiminde gelişir.

Sayfa 198

İnceleme

1.Etkinlik

Yazarın amacı, okuyucuyu ileride gerçekleşecek olaylarla ilgili bilgilendirmektir.

Bu anlatım türünde anlatıcı, ifadelerinde varsayım ve tahminlere yer verir.

Bu anlatım türünde ileri sürülen düşünceler bilimsel araştırmalara, bilim kurguya, kehanetlere, dinsel, felsefi ve siyasi görüşlere dayanır.

Metni oluşturan kelimeler genelde gerçek anlamlarıyla kullanılır.

Metinde olandan çok olması beklenen anlatılır.

Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.

Dil, genellikle göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.

2.Etkinlik

İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçudur. Eserinde ideal ve hayali bir ülkenin özlemini dile getirir. Aynı zamanda bir devletin taşıması gereken siyasi ve hukuki nitelikleri ortaya koyar.

4.Etkinlik

Gelir, toplanmıştır, giderler, çıkmazlar, dikkat edilir, kalırlar, düzenlenir, verirler, aktarılır

Metinde çekimli fiiller geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.

5.Etkinlik

Ve, ama, ne..ne, de, çünkü…

Bu tür sözcükler; eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ya da cümleleri bağlamak amacıyla kullanırlar.

6.Etkinlik

Ve, fakat, ne, ile, ama, de, meğer

Ya, lakin, ancak, çünkü, yalnız, fakat

7.Etkinlik

Ne azalsın ne aşırıcı derecede artsın(yüklemleri bağlama)

Ondan az ve ondan çok olmamasına (tamlayanı bağlama)

Kolayca alışırlar ve her iki tarafın (cümleleri bağlama)

Çünkü Utopialıla (cümle başı bağlacı)

Düzenlerler ki … o zamana kadar ( cümleleri bağlama)

Şehirlerin de köylerin de (tamlayanları bağlama)

8.Etkinlik

“ve” bağlaçlarının yerine virgül getirildiğinde anlamda bir değişme olmuyor.

“ne…… ne” bağlacının yerine bir noktalama işareti getirilemez.

Sayfa 199

9.Etkinlik

Yaşanmış olan sebep ve sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. Varsayım ise bazı ipuçlarından hareketle henüz olmamış bir olayı olmuş gibi kabul etmektedir.

Sayfa 200

10.Etkinlik

“Toprağın Bittiği Yer” adlı metinde daha çok şimdiki zaman kipi kullanılmıştır.

11.Etkinlik

Verilen cümlelerde kullanılan bağlaçların yerine aynı anlamı taşıyan başka bağlaçlar kullanılabilir.

12.Etkinlik

Tamlayanları, tamlananları, dolaylı tümleçleri, zarfları, sıfatları

Sayfa 201

13.Etkinlik

Metinde anlatılanlar gerçektir. Anlatmaya bağlı metinlerden daha gerçekçi bir özelliğe sahiptir.

14.Etkinlik

Hakim bakış açısı

15.Etkinlik

Edat, bağlaç, zarf, zarf

16.Etkinlik

Roman, öykü, tiyatro, deneme, şiir

17.Etkinlik

Düşsel anlatıma göre daha gerçekçidir. Anlatılanların er ya da geç gerçekleşme ihtimali  varken düşsel anlatımın kullanıldığı metinlerde anlatılanların gerçekleşme imkanı yoktur. Zamanı ele alışları bakımından farklılıklar vardır. Gelecekten söz eden anlatımda zaman  gelecekle ilgilidir diğerinde ise belirsizdir.

Anlama Yorumlama

2) karşıtlık

Gerekçe

Küçümseme

Eşitlik

Karşıt anlam

Farkındalık

4)

Ancak:

Akşama ancak gelir.(edat)

Gelirim; ancak sonra.(bağlaç)

Yalnız:

Onunla yalnız ben konuşurum.(edat)

Anlatırım; yalnız aramızda kalacak.(bağlaç)

Sayfa 202

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DDY

B) ütopya, gelecek, olması beklenen

C)

1)B

2)B

3)D

D)

1) 17. Etkinlikte açıklanmıştır.

2) Bu tür metinlerde verilenlerden yola çıkılarak tahmin veya sezgiler kullanılabilir.

Sayfa 203

Söyleşmeye Bağlı(diyalog) Anlatım/ Ünlem

Hazırlık

1)Sohbet etmekten hoşlandığımız insanlarda en çok samimilik, yapmacıklıktan uzak olma, ön yargısız yaklaşımlar etkileyici olmaktadır.

2)Konuşmalarımızda resmiyeti ve samimiyeti karşımızdaki insanla ne kadar zamandır tanıştığımıza, aramızdaki ilişkinin seviyesine, konumumuza göre ayarlarız.

Sayfa 204

İnceleme

1.Etkinlik

Bu tür anlatımda jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.

Karşılıklı konuşmalar, bağlama ve konuşulan kişiye göre değişir.

Görme ve işitme iki önemli ögedir.

Vurgu ve tonlama önemlidir

Tekrarlar ifadeyi kuvvetlendirir.

Anlatım süresi sınırlıdır.

2.Etkinlik

Karşılıklı konuşma bağlama ve konuşulan kişiye göre değişiklik gösterir.

3.Etkinlik

Gönderici, alıcı, kanal, bağlam, ileti ve dönüt ögelerinin tamamı metinde kullanılmıştır.

Gönderici- Adnan Binyazar

Alıcı- Cahit Külebi

Kanal- Ses Dalgaları

Bağlam- Bulundukları ortam

İleti- Sorular

Dönüt- Cevaplar

Sayfa 205

4.Etkinlik

“Öğüt vermek” adlı söyleşi, bir radyoda gerçekleşmektedir.

5.Etkinlik

Söyleşide Şevket Rado, kendisine soru yönelten kişilerin liseyi yeni bitirmiş gençler olduğunu bildiği için onlarla daha samimi bir hava içerisinde konuşmaktadır.

6.Etkinlik

Açık oturum, forum, panel, konferans, söyleşi gibi programlarda bir zaman kısıtlaması vardır.

Sayfa 206

7.Etkinlik

Birsen, çocuklar, Ayşe, kardeşim gibi hitap sözcükleri kullanılmaktadır.

8.Etkinlik

Yüz yüze, yayın organları aracılığıyla veya tiyatro sahnesi gibi farklı gruplardan oluşabilir.

9.Etkinlik

Mülakat metinleri, tiyatro, öykü, roman, manzum hikaye, şiir, sohbet, röportaj, anı, gezi yazısı, mektup, günlük gibi türlerde monolog ve diyalog şeklinde kullanılabilir.

Sayfa 207

10.Etkinlik

Ay!, Yooo!, İmdat!, Bırak!, Ah canım!

12.Etkinlik

Ünlemler, cümlelerde öge olarak görev almaz.

13.Etkinlik

Bezginlik, acıma, hayranlık, kızgınlık, alay, uyarı

Anlama Yorumlama

2)eyvah, yazık, oh be, tüh, off of, hey

5)üzülme, kızma, şaşırma, seslenme

Sayfa 208

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DYD

B)röportaj-tiyatro-günlük-gezi, samimi

C)1)C

2)A

3)D

4)E

D)1) Üslup içten ve samimi olmalıdır.

2) Bir tiyatro metninde kullanılış amacıyla bir biyografideki kullanılış amacı arasında farklılıklar vardır.

Sayfa 209

Mizahi Anlatım/ Ünlem

Sayfa 210

1.Etkinlik

Bu metinlerde bir eylem, kişi ya da duruma bağlı gelişen gülmece unsuru ancak normal olanın dışına çıkılarak gerçekleştirilir.

Mizahi metinlerde gülmecenin yanı sıra kişilerin, yaşanılan dönemin eleştirisi de yapılır.

Mizahi anlatımlarda dil, bir olayı anlatmak için kullanılır.

Bu metinlerde amaç okuyucuyu düşündürmek ve aynı zamanda eğlendirmektir.

Bu tür metinlerde ses, taklit, hareket ve konuşma önemli bir yere sahiptir.

Sayfa 216- 217- 218

Ölçme ve Değerlendirme

A)DDY

B)parodi, meddah-orta oyunu- karagöz

C)

1)B

2)C

3)D

D)

1) Günümüzde mizah anlayışı daha yüzeysel anlamlı ifadelerin kullanıldığı bir hal almıştır.

2)tiyatro, roman, öykü, şiir, fıkra, karikatür

3)Eleştiri de tıpkı mizah gibi durumların, olayların kişilerin, aksayan yanlış taraflarını dile getirir.

4)İroni, bir sözün tersini kast ederek mizah yapmayı amaçlarken kara mizah daha önemli konuları doğrudan mizahla anlatır.

Ünite Değerlendirme Cevapları

A)DDDYDYDDYD

B)gerçek, izlenimsel betimleme, örnekleme-açıklama-alıntılama, örnekleme-tanık gösterme-sosyal verilerden yaralanma, zıtlıklardan-eksikliklerden

C)

1)E

2)A

3)C

4)D

5)C

6)A

7)A

8)B

9)A
10)C
11)C

12)A
13)A
14)E

15)E

16)B
17)E

Ekoyay Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları

Ekoyay Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 162- 218 Cevapları İçin Tıkla..

Ekoyay Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları

Ekoyay Yayınları 10. sınıf dil ve anlatım ders kitabının sayfa 154 ile 161 arası cevaplarını sizler ile paylaşıyoruz. E-okullise lise 2 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını paylaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Sayfa 155, 156, 157, 158, 159, 160 etkinlik cevaplarını, anlama yorumlama sorularının çözümlerini eokullise.com sitesinde bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını, çözümlerini paylaşmaya devam edeceğiz.

Sayfa 154

Emredici Anlatım – Fiil/Fiilimsi

2)İnsanlara kuralları öğretmek, ya da onları yönlendirmek için yazılan metinlerde emredici bir dil kullanılır.

3)Hukuk kurallarının insan kurallarını sınırlandırırken emredici bir dil kullanması, o metinlerdeki ifadelerin kesin ve yapılmasının zorunlu olduğunu belirtmesi için kullanılması gerekir.

2.Etkinlik

“Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim” adlı metinde şair, okuyucunun erdemli insan davranışları sergilemesini istemektedir.

3.Etkinlik

Sana, sen, senin, size

“emir kipi” en çok kullanılan çekim eklerindendir.

Sayfa 155

4.Etkinlik

Dinle, uçucu olma, ayırmayın, birin söyle, otur gözet kendini, suya sokmayın, iyilik eyle, geçici olma, yıkıcı olma, kontrol ettirin, başa kakıcı olma

5.Etkinlik

Ütünün kullanılmaya başlanmasından önce yapılması istenenler, gereklilik şeklinde anlatılmıştır.

6.Etkinlik

“Kullanım Kılavuzu” adlı metin, ütüyü satın alan kişilerin kullanmadan önce ve kullanım sırasında uymaları gereken koşulları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Metinde ilk önce gereklilik, daha sonra emir kipleri kullanılmıştır. Bunlar ifadeye “ sorumluluk” anlamı katmıştır.

7.Etkinlik

Ütü mutlaka topraklı prize takılmalıdır. Ütüyü hiçbir zaman suya sokmayın.

Nesne almamıştır, yani geçişsizdir.

2.Cümle nesne aldığı için geçişlidir.

8.Etkinlik

Metinlerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

Sayfa 156

9.Etkinlik

Kamu Hakları ve Çeşitleri adlı metin insanların ne gibi temel haklara sahip olduğunu bildirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu tür metinlerin olması, insanların kişisel ve evrensel haklarının güvence altına alınması bakımından önemlidir.

10.Etkinlik

“Suçluluğu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” Cümlesinden suçluluğun ne zaman kesinleşeceği yargısını öğreniyoruz.

11.Etkinlik

Sınavlarda soru kitapçığının başına, yukarıdaki gibi bölümler konulması, sınavın daha verimli geçmesi açısından önem taşır. Öğretici bir özellik taşımaktadır.

12.Etkinlik

Verilmeyecektir – edilgen çatı

Kullanabilirsiniz- etken çatı

Yapılacak veya yapılmayacak işin iletilmesi için kullanılmıştır.

13.Etkinlik

Metinler

Nesnellik/Öznellik

Sözcüklerin Mecaz Gerçek Olma Durumu

Eylemlerde Kullanılan kipler

Öğreticilik Yönü

Açıklayıcılık Özelliği

Kullanım Kılavuzu

Nesnel

Gerçek

Gereklilik-Emir

Öğretici

Açıklayıcı

Kamu Hakları ve Çeşitleri

Nesnel

Gerçek

Geniş Zaman

Öğretici

Açıklayıcı

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları

Nesnel

Gerçek

Gereklilik

Öğretici

Açıklayıcı

 

14.Etkinlik

Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.

Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.

Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.

Cümlelere fiiller hakimdir.

Trafik kuralları, beyaz eşyaların kullanma kılavuzu, ilaçların kullanma kılavuzu emredici anlatıma örnektir.

Sayfa 157

15.Etkinlik

Basit Fiiller

Türemiş Fiiller

Birleşik Fiiller

 

 

Gerekir

Geçiniz

Sayılır

Değerlendirilecektir

Konulur

Kurallı Birleşik Fiiller

Yardımcı Eylemle Yapılan Birleşik Fiiller

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

Kullanabilirsiniz

Yapıversin

Zorlanamaz

Düşeyazdım

Gidedurun

Kalakaldık

süregelmiş

 

 

           

 

16.Etkinlik

Cezalandıramaz- kurallı birleşik fiil

Verilemez- kurallı birleşik fiil

Sayılamaz- kurallı birleşik fiil

 

Zorlanamaz- kurallı birleşik fiil

Kabul edilemez- yardımcı fiil- kurallı birleşik fiill

Alıkonulamaz- kurallı birleşik fiil

Verilemez- kurallı birleşik fiil

Uygulayamaz- kurallı birleşik fiil

Geri verilemez – kalıplaşmış+ kurallı birleşik fiil

18.Etkinlik

Cümleler

Tezlik

Yeterlik

Sürerlik

Yaklaşma

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

x

 

Sayfa 158

19.Etkinlik

Bakıştılar- onlar(atlar)

Sokuldular- onlar(atlar)

Oynatıyordu – yel

Yayıldı- kişneme

Duyuldu-

Görülürdü-

Uzattı- diğerleri(kurtlar)

20.Etkinlik

Etken Fiiller: demiştim, başlar, düşünelim

Edilgen Fiiller: Öğrenebilir, yapılıyor, gönderiliyor, çalışıyor

Etken Çatılı Fiil: Bu tür fiillerde, fiildeki işi yapanın kim olduğu bulunur.

Edilgen Çatılı Fiil: Bu tür fiillerde, fiildeki işi yapanın kim olduğu bulunmaz.

21.Etkinlik

Olanları Görünce Ahmet ileri atıldı(D)

Bu ne biçim çocuk diye söylendi.(D)

Evinin yıkıldığını öğrenince dövündü.(D)

Ayna karşısında saatlerce süslendi(D)

Ailesi Ayşe’nin başarılarıyla övünüyor.(D)

Sayfa 159

22.Etkinlik

Uçuşacaktı: Eylemin  birlikte yapıldığını anlatmaktadır.

Koşuşuyordu: Eylemin birlikte yapıldığını anlatmaktadır.

23.Etkinlik

Nesnesine Göre Fiiller

Geçişli Fiiller

Geçişsiz Fiiller

Oldurgan Fiiller

Ettirgen Fiiller

Nesne alabilen fiiller

Nesne alamayan fiiller

“-t,-tır, -r” ekleri ile geçişli hale getirilen fiiller

“-t,-tır,-r” ekleri ile geçişlilik  derecesi arttırılan fiiller

Yazıyor, vereceğim, verecek, havale edecek, yuttun, aldık, sattık, demesin

Bitecek, oturdu, koyacak, geldik, olmaz, çıktı

Doldurdu

yazdıracağım

 

Sayfa 160

24.Etkinlik

Geçişli Fiiller: örüyor, söylüyordu, kaçırmışlardı, gönderivermişti, unutmamış, verem olmuştu, alamıyordu

Geçişsiz Fiiller: evlenmiş, barklanmıştı, yakalanmış, batmış, kurtarılmıştı, ölüvermişti, kalmamıştı

Geçişli çatılı fiiller nesne alabilirken geçişsiz fiiller nesne alamaz.

25.Etkinlik

Anahtarını kaybedince kapıyı kırdırdı(X)

Ünlü bir ressama portresini yaptırdı.(X)

Misafirleri kapıda karşılattı.(X)

Fırından ekmek aldırdı.(X)

Anlama Yorumlama

4.

Cümleler

Fiillerin öznesine göre çatısı

Fiillerin nesnesine göre çatısı

 

Edilgen

Geçişsiz

 

Etken/işteş

Geçişsiz

 

Etken/işteş

Geçişsiz

 

Edilgen

Geçişsiz

 

Etken

Geçişli

 

Edilgen

Geçişsiz

 

Etken

Geçişsiz

 

Edilgen

Geçişsiz

 

Etken

Geçişsiz

 

Edilgen

Geçişsiz

 

Sayfa 161

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DDYD

B)öğretici ve açıklayıcı, alıcıyı harekete geçirme, türemiş, geçişsiz

C)

1)C

2)D

3)B

4)C

D)

1)Emredici anlatım, sosyal hayatın içinde en çok kullanılan anlatımlardandır. Sosyal hayatın düzenli bir biçimde işleyebilmesi kanunlara, kurallara bağlıdır.

2)Emredici anlatımı, olması gereken bir işin kesinliğini ifade etmek istediğimiz durumlarda kullanabiliriz.

Ekoyay Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 162- 218 Cevapları İçin Tıkla..

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık Sayfa 133-153

Ekoyay 10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 154-161 Cevapları İçin Tıklaa

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık Sayfa 133-153

Ortaöğretim dil ve anlatım 10. Sınıf Ekoyay Yayıncılık ders kitabı cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. 1.dönem ders kitabı cevaplarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. 2. Dönem 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları sayfa 133’ten itibaren başlamaktadır. Sayfa 133 coşku ve heyecana bağlı anlatım ve zamir konusundan başlamaktadır. Sayfa 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 etkinlik sorularının çözümlerini, sayfa 141, 142 anlama yorumlama sorularının cevaplarıe okul lise sitesinde bulabilirsiniz. 142, 143. Sayfa ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarıe-okul lise sitesinde bulabilirsiniz. Sayfa 144 destansı anlatım fiil fiilmsi 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 etkinlik cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. Sayfa 151 anlama yorumlama sorularını çözebilirsiniz. 152, 153. Sayfa ölçme değerlendirme sorularının cevapları da sitemizde mevcuttur. Ekoyay Yayınları 10. Sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Lise 2 dil ve anlatım ders kitabı cevapları ekoyay yayıncılık eokullise.com sitesindedir.

Sayfa 133

Coşku Ve Heyecana Bağlı Anlatım- Zamirler(Adıllar)

Ön Hazırlık

-26 Ağustos 1526’da Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda Osmanlıların Macarları yenmesi üzerine söylenmiş bir kahramanlık türküsüdür.

Hazırlık

1.Bazı insanlar, yaratılışları gereği daha duygusaldır.

2.Okuduğumuz metnin anlatımı bizi sararsa metnin içine gireriz ve metinde anlatılan üzüntü, mutluluk, heyecan, korku gibi duyguları kendimiz yaşıyormuşçasına hissederiz. Metnin kahramanıyla seviniriz, üzülürüz, korkarız.

3.İnsanlar, geçmişten günümüze kadar coşku ve heyecanlarını sanatsal ürünlerle anlatmışlardır.

4.Zamirlerin kullanılması, anlatımda kolaylık sağlar. Bazı zamirler, bir cümlenin bile yerini tutar.

Sayfa 134

İnceleme

3.Etkinlik

Mohaç Türküsü adlı şiirde savaşan askerlerin duygularından söz edilmektedir. Şair, “biz” derken savaşta ilk hücuma geçen “yüz atlı” yı kastetmektedir.

4.Etkinlik

Bahçe; sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer.

Bahçe sözcüğü, dizelerdeki bağlamıyla şehit askerlerin cennete gittiğini kastetmek için kullanılmış, “cennet” kavramı “bahçe” sözcüğüyle karşılanmıştır.

5.Etkinlik

Şiirde en çok kullanılan şahıs zamiri “biz”dir.

6.Etkinlik

Şiirdeki ahenk öğeleri: Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Kafiye ve redif kullanılmıştır. Kelime tekrarları yapılmıştır.

Sayfa 135

7.Etkinlik

Mecaz anlamda kullanılmıştır.  Mıh, uğultu, deliksiz, ufalanıyor, sızıyor, kırılmışsın

8.Etkinlik

“Mohaç Türküsü” adlı metinde kahramanlık duygusu, “Ben Sana Mecburum”da kavuşamama, özlem duygusu hissettirilmiştir.

9.Etkinlik

Mohaç Türküsü: kanatlı, ülkeyi parlattığı gün, zaferin koynu, bahçe

Ben Sana Mecburum: ısıtıyorum, kullanılmamış kök, haftalar elimde ufalanıyor

İmge örnekleri mecazlaşarak yapılmıştır.

10.Etkinlik

Mohaç Türküsü ve Ben Sana Mecburum adlı şiirlerde dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.

11.Etkinlik

Ben, sana, seninle, sen, ne, nereye, seni

12.Etkinlik

Bazıları, bana, bunlar da, onlara, benim, ben

13.Etkinlik

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

Tekil

Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Çoğul

Tekil

Çoğul

Biz

Ben

Sana

Seninle

Sen

Seni

Bizler

Onlarla

Onlara

Bu

 

 

Bazıları

Nereye

Ne

 

 

Sayfa 136

14.Etkinlik

Zamirler, cümlede ismin yerini tutar. Bazen de tamlamaların, cümlelerin yerini tutar.

15.Etkinlik         

Yine Seninle Geldi Hayat adlı metin, yazarın “aşk” karşısındaki duygulanımı yansıtmak amacıyla yazılmıştır.

16.Etkinlik

Yine Seninle Geldi Hayat adlı metinde yazar beklentilerine ulaşamayan bezgin, kırgın bir insanın ruh halini yansıtmaktadır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, öznel içerikli cümlelerle kurulur.

17.Etkinlik

Sanatsal işlev

18.Etkinlik

Öyküleyici Anlatım

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım

Betimleyici Anlatım

Benzer Yönler                                                 Farklı Yönler                     Benzer Yönler                  Farklı Yönler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şiir ,roman, hikaye gibi türlerde kullanılır.

Öyküleyici anlatımda olay ve durum anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ruh hali yansıtılır.

Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.

Betimleyici anlatım varlıkların kendilerine özgü ayırıcı özelliklerini verir. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ise iç dünyada yaşananların yansıması verilir.

                 

 

19.Etkinlik

Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.

Sayfa 138

20.Etkinlik

Yakın Aşklar: Sizi, ben, bana, senin, siz

Ağacım: Sen ,bizimle, seni, biz

21.Etkinlik

İşaret zamiri, işaret sıfatı, işaret zamiri, işaret zamiri, işaret sıfatı, işaret zamiri, işaret sıfatı, işaret sıfatı

NOT: Sözcük, bir isimden önce gelip onu niteliyor ve belirtiyorsa  sıfat olur.

Sözcük, başka bir ismin yerine geçiyorsa zamir olur.

Sayfa 139

22.Etkinlik

Anahtar: birisi(basit), öteki(türemiş), hepsi (basit), şey(basit)

Yeter Gayri Yumma Gözün Kör Gibi: kimine(basit), birinin(basit), bir kısmı(birleşik)

23.Etkinlik

 

Zamir Olan Kelime

Yapısı

 

Birçoğu

Birleşik

 

Herkes

Basit

 

Kimileri

Basit

 

Hiçbiri

Birleşik

 

Bazıları

basit

 

24.Etkinlik

 

Sıfat

Zamir

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

25.Etkinlik

“ne” ve “kim” soru zamirleri kullanılmıştır. Bu soru zamirleri, okuyucunun da metne kendi yorumunu katması gibi bir esneklik kazandırmıştır.

Sayfa 140

26.Etkinlik

Şunlardan birini, onların arabası, bizim evimiz, benim annem, bunlardan hangisi

Zamirler, verilen cümlelerdeki kelime gruplarında isim tamlaması kurma işlevinde kullanılmıştır.

Anlama Yorumlama

2.

Kişi Zamirleri: bana ,bizim, onun, beni

İşaret Zamirleri: Bu, onu

Belgisiz Zamirler: Birisi, Öteki

Soru Zamirleri: Kime

3.

Sayfa 141

4.İşaret Sıfatı: O akşam bize gitmiştik.

İşaret Zamiri: O; ezilmiş, yıpranmıştı.

Kişi Zamiri: O, yarın annesine gidecek.

5.

Yalın Durum

Belirtme Durumu

Yönelme Durumu

Bulunma Durumu

Ayrılma Durumu

 

Bu

Bunu getir.

Buna bak.

Bunda var.

Bundan al.

Tekil

Şu

Şunu sorma.

Şuna kızdım.

Şunda iş yok.

Şundan getir.

O

Onu bilmem.

Ona getirdim.

Onda görmüş.

Ondan almıştım.

Bunlar

Bunları tanıyor.

Bunlara da dağıtın.

Bunlarda eksik çok.

Bunlardan kim sorumlu?

Çoğul

Şunlar

Şunları anlat.

Şunlara bakma.

Şunlarda çok iş var.

Şunlardan bize de al.

Onlar

Onları bize tanıt.

Onlara sen cevap ver.

Onlarda bunlar bulunmaz.

Onlardan bazıları kırıktı.

 

6.

Cümleler

Zamir Olan Sözcük

Zamirin Türü

Zamirin Yapısı

 

Birkaçı

Belgisiz

Birleşik

 

Onu

İşaret

Basit

 

Herkes

Belgisiz

Basit

 

Hepsini

Belgisiz

Basit

 

Birçoğunu

Belgisiz

Birleşik

 

O

Kişi

Basit

 

Kimse

Belgisiz

Basit

 

Buraya

İşaret

Basit

 

Ötekini

İşaret

Türemiş

 

Birkaçını

Belgisiz

Birleşik

 

Beni/nereye

Şahıs/soru

Basit/basit

 

Ben

Şahıs

Basit

 

Onlar

İşaret

Basit

 

Hiçbiri

Belgisiz

Birleşik

 

Sayfa 142-143

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

A)

DYDYD

B)yan ve mecaz, sanatsal, işaret, ek fiil, isim

C)

1)D

2)E

3)B

4)C

5)D

6)A

7)B

8)D

9)D

D)

1)Yazının olmadığı dönemlerde insanların duygu veya düşüncelerini iletmek için akılda kalıcılığı nedeniyle şiiri tercih ettikleri söylenebilir.

2)İnsanların duygularını güzel ve etkili bir biçimde ifade edebilmelerinin ilk basamağı yetenektir.

Sayfa 144

Destansı Anlatım, Fiil/Fiilimsi

Ön Hazırlık

-Destansı metinlerde olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.

Hazırlık

-“Destan yazmak” sözü başarılması güç işlerin üstesinden gelindiği durumları ifade etmek için kullanılır.

-Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış(savaş, göç, kıtlık …) toplumsal ve doğa olaylarının çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşturulmuş, değiştirilmiş uzun manzum eserlerdir.

-“git, yaz, bak, dur, kok” gibi kelimeler dilde bir hareketliliği, işi, oluşu karşılar.

Sayfa 145

2.Etkinlik

“İstanbul’un Fethi” adlı metinde tarihi olay Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşatması ve savaş sırasında yaşananlardır. Şiirdeki kişiler, kahraman kişiler olarak ifade edilmektedir.

3.Etkinlik

Işıkların oklar gibi fışkırması, bir pembe bulutun bağrının kanaması, gök kubbenin velvelerle dolması, toprağın altındaki volkanın tutuşması

Sayfa 146

4.Etkinlik

İstanbul’un Fethi ve Şu Çılgın Türkler adlı metinlerde tarihi olay ve kişiler, okuyanın kahramanlık duygularını kabartacak ve bu anlamda okuyanı duygulandıracak şekilde aktarılmıştır.

Sayfa 147

5.Etkinlik

 

Nesnellik-Öznellik

Sözcüklerin Mecaz- Gerçek Olma Durumu

Okuyucu Üzerinde Bıraktığı Etki

Gerçeklik

İstanbul’un Fethi

Öznel

Mecaz

Duyguları harekete geçiren

Olay gerçek, anlatım sanatsal

Şu Çılgın Türkler

Öznel

Gerçek

Duyguları harekete geçiren

Gerçeklikle ilintili

Malazgirt Meydan Savaşı

Nesnel

Gerçek

Bilgi veren bir üslup

Gerçeklikle ilintili

 

6.Etkinlik

Şiir, roman, hikaye, tiyatro türlerinde destansı anlatım kullanılır.

7.Etkinlik

Destansı anlatım, tarihi konular ve kahramanlık konularının anlatımında kullanılır.

Sayfa 148

8.Etkinlik

“Hayat Ağacı” adlı metinde; Dünya’nın sekiz köşeli olması, ağacın kütüğünün son gümüş olması, suyun renginin altın gibi parlaması gibi olağanüstü özellikleri sıralayabiliriz.

9.Etkinlik

Olağanüstü kişiler ve olaylar anlatılır.

Fiillerle anlatım ön plandadır.

Tarihi konular ve kahramanlık işlenir.

Kelimeler mecaz ve yan anlamda kullanılabilir.

Şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.

10.Etkinlik

Hayat Ağacı adlı metin, destansı anlatımla oluşturulmuş diğer metinlerde olduğu gibi olağanüstü nitelikler taşımaktadır. Ancak  “Hayat Ağacı” metni okuduğumuz diğer metinlere göre masalsı bir özellik taşımaktadır.

11.Etkinlik

Atlandılar, hareket ettiler, geldiler, anlaşılıyordu, indiler, savunulur, geliyordu, tut, emir verdi, savunacaksın, tamamlayamadı

Fiil türü sözcüklerin kullanılması iş, oluş, durum anlamlı yargıların ifadesi için gereklidir.

12.Etkinlik

Haber Kipleri

Dilek Kipleri

Şimdiki Zaman

Geniş Zaman

Gelecek Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Dilek-Şart kipi

İstek Kipi

Gereklilik Kipi

Emir Kipi

Saklıyorum

Gideriz

Bekleyecekler

Baktık

Söylemiş

Üzülse

Gezelim

Bilmeliyiz

tutuşsun

 

13.Etkinlik

Yanıyor, delinmiş, iner

14.Etkinlik

Gördüm-  m,  1.Tekil Şahıs Eki

 yıkansın –sın,  3. Tekil Şahıs Eki

 uyu -  2.Tekil Şahıs Eki

15.Etkinlik

Dizeler

Bildirdikleri Anlamlara Göre Fiiller

Kılış Filleri

Oluş Fiilleri

Durum Fiilleri

Yanıyor

 

 

X

Duruyor

 

 

X

Koşar

 

 

X

Bekler

 

 

X

Tutuşur

 

X

 

Gördüm

X

 

 

Dikmiş

X

 

 

 

Sayfa 149

16.Etkinlik

Fiilimsilerden isim-fiiller ve sıfat- fiiller, tıpkı isim ve sıfatlarda olduğu gibi kendilerinden sonraki isimlerle isim ve sıfat tamlamaları kurar.

 

İsim- Fiil

Sıfat- Fiil

Zarf- Fiil

Malazgirt Meydan Savaşı

Durdur-mak

Düzenle-dik-leri

İstey-en

İlerle-diğ-ini

Al-an

Çık-ıp

Yak-ıp

Yık-arak

Ayrıl-arak

Hayat Ağacı

 

İçebil-en

Yaratıl-ınca

Elde ed-ip

Al-ınca

Kan-ıp

Ulaş-ıp

 

Sayfa 150

17.Etkinlik

Ek Alarak Yüklem Olan İsimler: değildir, muzafferdi, kandı, vardı, dimdik, ferman, gürdü

Birleşik Zamanlı Fiiller: kucaklardı, sarardı, inlerdi, çağlardı, parlardı

Ek Fiiller ya isimlere gelerek ya da fiil yüklemlerine gelerek birleşik zamanlı fiil yapma amacıyla kullanılırlar.

18. Etkinlik

Yürüdüm  miş’li geçmiş zaman olması gerekirdi

Hep görüyorum    geniş zamanda olması gerekirdi.

Sayfa 151

Anlama Yorumlama

2.

Ek Fiil Alan Sözcükler

Ek Fiil Görevi

Mesafedeydik

İsmi yüklem yapmış

Yoldu

İsmi yüklem yapmış

İbaretti

İsmi yüklem yapmış

Yıllarındaydık

İsmi yüklem yapmış

Yaşamıyorduk

Birleşik zamanlı fiil yapmış

Bırakmıştım

Birleşik zamanlı fiil yapmış

Gibiydim

İsmi yüklem yapmış

İzlemekteydi

İsmi yüklem yapmış

 

3.

Basit Çekimli Fiiller

Birleşik Çekimli Fiiller

 

Hikaye(2.Tekil Şahıs)

Rivayet(2.Çoğul Şahıs)

Şart(1.Çoğul Şahıs)

Söylüyorum

Söylüyordun

Söylüyormuşsunuz

Söylüyorsak

Gideceğiz

Gidecektin

Gidecekmişsiniz

Gideceksek

Sevmişsin

Sevmiştin

Sevmişmişsiniz

Sevmişsek

Anlatırız

Anlatırdın

Anlatırmışsınız

Anlatırsak

Başlamış

Başlamıştın

Başlamışmışsınız

Başlamışsak

Çalışmalısın

Çalışmalıydın

Çalışmalıymışsınız

Çalışmalıysak

Geleyim

Geleydin

Geleymişsiniz

-

Görmezsiniz

Görmezdin

Görmezmişsiniz

Görmezsek

Kalmazmısınız

Kalmazdın

Kalmazmışsınız

Kalmazsak

Bekle

Bekleyeydin

Bekleyeymişsiniz

-

Vereyim

Vereydin

Vereymişsiniz

-

Okuyorlar

Okuyordun

Okuyormuşsunuz

Okuyorsak

Toplamışsın

Toplamıştın

Toplamışmışsınız

toplamışsak

 

4.

Cümleler

Fiilimsinin Türü

Görünce

Zarf- fiil

Kaytarmadan

Zarf- fiil

Dinlenmeden, çalışmak

Zarf-fiil, isim-fiil

Attığı

Sıfat-fiil

Kurumuş

Sıfat-fiil

Düşe kalka

Zarf-fiil

Bulup

Zarf-fiil

Gidiş geliş

İsim-fiil

Giden

Sıfat-fiil

Gelmedik, takılmadık

Sıfat-fiil

Koşarak

Sıfat fiil/zarf fiil

 

Sayfa 152-153

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDD

B)mecaz, zarf-fiil, roman-hikaye-tiyatro-şiir, baktırmazsanız

C)

1)A

2)A

3)C

4)B

5)B

6)E

7)D

8)A

D)

1)Doğal Destanlar: Yazarı belli değildir, sözlü destan ürünüdür. Eski dönemler ya da ilkel dönemler yer alır, Olağanüstü kahramanlara ve olaylara sıkça yer verilir.

Yapma Destanlar: Yazarı bellidir, yazılı destan ürünüdür, yakın zamanda yaşanmış olaylar ele alınır, olağanüstü olaylara ve kahramanlara az yer verilir.

2)Destansı anlatım; bir milleti derinden etkileyen olaylar veya kahramanların anlatımına konu olabilir.

Ekoyay 10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 154-161 Cevapları İçin Tıklaa

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 123-132 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ekoyay 10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 133- 153 Cevapları

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 123-132 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

10.Sınıf dil ve anlatım ders kitabı 2013 2014 eğitim öğretim yılında Ekoyay Yayıncılık tarafından basılmıştır. lise 2 dil ve anlatım ders kitabı cevapları betimleyici anlatım- sıfat konusuyla ilgili dil ve anlatım ders kitabı sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Dil ve anlatım 10.sınıf ders kitabı Ekoyay Yayınları cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. E okul lise, dil ve anlatım ders kitabı çözümlerini paylaşmaya devam edeceğiz.

Betimleyici Anlatım (Tasvir Edici) – Sıfat

Sayfa 123

Ön Hazırlık

-Nitel Gözlem: Kişinin öznel yöntemlerle yaptığı gözlemdir.

Nicel Gözlem: Ölçülebilirliğe dayalı gözlemlerdir. Edebi metinlerde daha çok fiziksel gözlem veya ruhsal gözlem kavramları kullanılmaktadır.

Hazırlık

4-Dilimizde varlıkların veya kavramların ayırt edici özelliklerini belirtebilmek ancak sıfatlarla mümkündür. Başka sözcüklerle böyle bir anlatım yapılmaz.

Sayfa 124

2.Etkinlik

Kavak hışırtıları- işitme, pis kokulu dere- koklama, o serinliğin- dokunma, kararmış söğüt ağaçları- görme

3.Etkinlik

İşitme, koklama, dokunma, görme duyularıyla desteklenerek sunulmuştur.

5.Etkinlik

Alttan akan pis dere, karamış söğüt ağaçları, incecik iki keçi yolu,

6.Etkinlik

Niteleme Sıfatları: ( pis kokulu dere, rutubetli bir serinlik, kararmış söğüt ağaçları, incecik keçi yolu)

Sayı Sıfatları: İki yan

İşaret Sıfatları: O serinlik, şu kara yüzüm

Belgisiz Sıfat: birkaç tepe

Soru Sıfatları: hangi yüz

7.Etkinlik

Küçük, başka, bir, uzun, iri, kalın, geniş, beş, bu, batı, doğu, büyük

Sayfa 126

Sayfa 127

9.Etkinlik

Niteleme Sıfatları: son araba, genç kız, güneşli bayır, korkunç uğultular, bomboş yollar, büyük bir doğal afet

Belirtme Sıfatları: herhangi biri, büyük bir doğal afet, her iki yaka

Birlikte kullanıldıkları adların ayırt edici özelliklerini vermiştir.

10.Etkinlik

Hemen hemen bütün metinlerde kullanılabilir. Katre- İ Matem( izlenim kazandırmak amaçlanmıştır.)

Mevlana Müzesi( bilgi vermeyi amaçlayan bir metindir)

11.Etkinlik

Oblomov, iç dünyasında rahat bir insandır. Olaylara karşı kayıtsız kalmaktadır. Yumuşak huyludur.

12.Etkinlik

Oblomov’un tasviri

13.Etkinlik

Bir sabah, bütün bir kasaba halkı kadar kiracısı, büyük evler, ona daha yakından, daha anlayışlı bir gözle bakan biriyse, bir süre, garip bir tereddüt, acem, bu hırka, her bakımdan, hiçbir bakımdan

Sıfatlar, kendilerinden sonra gelen adlarla bir anlam bütünlüğü sağladığından bu bütünlük yapısal bütünlüğü de beraberinde getirir.

Sayfa 128

14.Etkinlik

Sıfat: Öğretmene birkaç soru sordum. O sözler hep hatırımda. Öteki bardak çok temiz görünüyor. Öyle laflar etti ki.

Zamir: Soruların birkaçı yanlıştı. O, annesinin yanından ayrılmadı. Benim istediğim ötekiydi. Dnükü nasılsa bu da öyleydi.

Sayfa 129

Anlama Yorumlama

4)Belirtme Sıfatları: beş kubbe,

5)Niteleme: fakir ev (basit), tek başına(basit), kaçamak bakışlar gönderen yabani( birleşik sıfat), aşınan kayalar( türemiş sıfatlar),

6)badem, babacan, on iki, dört yıl, otuz, orta, ela, bu, bilinen, yağlıboya

7)uzun elbise, sürülmüş tarlalar, çalışkan öğrenci, taze gül, değerli kitap, küçük pencere

Sayfa 130

8)bütün(belgisiz), bu, yalan yanlış(işaret, niteleme), tablodaki(işaret), nasıl( soru-belgisiz), böyle (niteleme), yüzde( kesir sayı), vatansever bir( niteleme- belgisiz), geniş bir( niteleme- belgisiz), akıllı( niteleme), mavi( niteleme), kalem gibi ince, uzun, zarif ( niteleme), yüzlerce( belgisiz), soğuk( niteleme), bu sarımtırak( işaret- niteleme), kaç(soru), hangi (soru), birer(üleştirme)

9.) zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir, sıfat, zamir

Sayfa 131

Ölçme ve Değerlendirme

A)YDDYDYD

B) betimleme, fiziksel-ruhsal, sanatsal betimleme, portre, roman-hikaye-anı-gezi yazısı, sıfat

C)

1)D

2)B

3)E

Sayfa 132

4)E

5)B

6)B
7)E

8)E

D)

1) Açıklayıcı betimleme: Daha çok ders kitaplarında bilgilendirme amacıyla yazılan metindir.

İzlenimsel betimleme: Roman, hikaye, masal gibi kurgusal metinlerde kullanılır. Yazar, gördüklerini, duyduklarını düşüncelerinin etkileriyle betimler.

2) Betimlemeler, varlıkların, kavramların nitel ve nicel özelliklerini verir.  Sıfatlar da bu görevlerde kullanıldığında bunların bir arada kullanılması doğlaldır.

3) Betimlemelerle yapılmış metinler, okuyucusunun zihninde bir tablo gibi canlanır. Metinde kullanılan sözcükler, betimledikleri varlığın birçok iç ve dış özelliklerini gözler önüne serer.

Diğer 10.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları 110-122.Sayfa

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ekoyay 10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 110 – 122. Sayfa

Dil ve anlatım dersi 10.sınıf ders kitabı cevaplarını sizler için hazırladık. Ekoyay yayıncılık tarafından basılan 10.Sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarısayfa sayfa sizler için hazırladık. Her sayfanın sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Lise 2 dil ve anlatım dersi 3. ünite olan öyküleyici anlatım bölümü 112. sayfadan başlayıp 122. sayfada bitmektedir. Ortaöğretim dil ve anlatım 10 Ekoyay yayıncılık kitap cevapları paylaşmaya devam edeceğiz. eokullise.com sitesini takip edin.

3.Ünite Öyküleyici Anlatım- İsim

Sayfa 110

Hazırlık

2)Bir metinde olayların belli bir zaman sırasına göre anlatılması bu metnin öyküleyici anlatım özelliğine sahip olduğunu gösterir. Okur, metindeki olayın içinde yaşatılmak istenir.

3) Yeni bulunan teknolojik bir ürüne ad konulurken o adı oluşturan sözcük veya sözcüklerin anlamının teknolojik buluşun özelliklerini karşılayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

Örnek: Buzdolabı, gerçekte de hem dolap hem de buz ürettiği için bu sözcüklerle karşılanmıştır.

4) Göstergeler doğal olmayan unsurlardır.

Sayfa 112

1.Etkinlik

Olaylar, belirli bir zaman sırasında anlatılır.

Okurda merak uyandırma amaçlanır.

Olay okurun gözünde canlandırılır.

Okuyucuyu olay içinde yaşatmak amaçlanır.

3.Etkinlik

Olay: Gece son vapuru kaçırdıkları için bir motorla evlerine gitmek isteyen dört kişinin macerası

Mekan: İstanbul, Boğaz

Zaman: Akşam saatleri

Kişiler: Sarı saçlı bir kadın, Kasap, Profesör, Delikanlı

4.Etkinlik

Olay, zaman, mekan, kişi öğeleri bulunmaktadır.

5.Etkinlik

Serim: Dört kişinin bir motorda bir araya gelmesi

Düğüm: Yangın telaşıyla bu kişilerin yaşadıkları

Çözüm: Problem giderildikten sonra bu dört kişinin sağ salim karaya çıkması

6.Etkinlik

Son vapuru kaçırmaları ve bir motor kiralamaları olayın oluşumunu sağlayan çatışmadır.

Sayfa 113

7.Etkinlik

Hayata bakış açısı teması vardır. Metnin bir anlam bütünlüğü içinde gerçekleşmesi için tema merkezli olay ve olay örgüleri kurgulanır. Bu nedenle olay ve olay örgüsü temanın uyduları gibidir.

8.Etkinlik

Kişiler, olayların yönlendirmesiyle bir araya gelmiş edilgen özelliktedirler. Başka bir ifadeyle gölge karakterler şeklindedir.

9.Etkinlik

Amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmak olduğu için asıl olan olaydır, kişiler arka planda öyküye dahil olan öğedir.

10.Etkinlik

Özel isim: Kalamış, Adalar, Moda, Büyükada

Cins isim: Güverte, kadın, pipo, motor, kaplan

Tekil isim: Delikanlı, kasap, filozof, minder, topuz

Çoğul isim: Şilteler, etekler, sırtları, gözler, talebeler

Topluluk ismi: sınıf

Somut isim: Duman, ses, deniz,  kadın, ışık

Soyut isim: Allah, zihin, şaşkınlık, ümit, hiddet

11.Etkinlik

Dalgaların ( çoğul), şilteleri (çoğul), gece (tekil), Adalar( çoğul), ışıldakların (çoğul), profesör (çoğul)

Sayfa 115

12.Etkinlik

Zaman, geçmiş zamandır. Olay, anlatıcının kendisi tarafından yaşanmış daha sonra anlatılmıştır. Olay ve anlatım eşzamanlı değildir.

13.Etkinlik

Antalya’ya istinkak hakimi olarak atanan bir kişinin vapur yolculuğunda yangın muhbirini gizlice çalıştırmak için fırsat kollaması olay örgüsünü oluşturur.

14.Etkinlik

Serim, düğüm, çözüm bölümleri zaman farklılaşmalarıyla sağlanmıştır.

Sayfa 116

15.Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi: Gözlemci bakış açısı

Tuhaf İnsanlar: Kahraman anlatıcının bakış açısı

Bin Boğalar Efsanesi: İlahi bakış açısı

16. Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi:  Anlatıcı, olay örgüsünün dışında seyirci gibi gördüklerini anlatmaktadır.

Tuhaf İnsanlar: Anlatıcı, olayın kahramanıdır.

Bin Boğalar Efsanesi: Anlatıcı, kişilerin iç dünyalarına kadar tüm ayrıntıları bilmektedir.

17.Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi: Çevre betimlemelerinden kişi betimlemelerine geçiş yaparak

Tuhaf İnsanlar: Zaman değişiklikleri yapılarak,

Bin Boğalar Efsanesi: Kahraman durumundan harekete geçerek olayları bağlamıştır.

18.Etkinlik

Somut isimler: göz, yüz ,eğer, at, el

Soyut isimler: sevda, insanlık, kötülük, kıvanç

19.Etkinlik

Soyut isimler: insanca, kıvancını, mutluluğunu, dostça

Soyut anlamlı kelimeler, okuyucuların metinde daha derin anlam ilgileri kurmaları açısından metne boyut kazandırır.

20.Etkinlik

Bu metinlerde çekirdek durumundaki tema, olay örgüsü ve öyküleyici öğelerin yardımıyla daha da genişleyerek somut hale dönüşmektedir.

21. Etkinlik

Basit isimler: akrabalarının, gözlerini, kirpiklerini, kıvancını, atını, elimde

Türemiş isimler: kötülük, mutluluğunu, soluğu

Birleşik isimler: Çukurova

22. Etkinlik

1.Cümle: isim + isim

2. Cümle: isim + isim, takısız isim tamlaması

3.Cümle:  isim + isim, belirtisiz isim tamlaması

4. Cümle: isim + isim, zincirleme isim tamlaması

Sayfa 117

23.Etkinlik

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkması

Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa’nın donanmayı Mısır’a kaçırması

Hünkar iskelesi antlaşmasının imzalanması

Mısır Fermanının imzalanması

24.Etkinlik

Donanma, sülale, grup, kongre. Bu tür sözcükler, içerdikleri kavramların çoğullarıyla karşılanabilir. Topluluk isimleri ifadeyi kısaltır ve netleştirir.

Sayfa 118

25.Etkinlik

Ayının Kuyruğu adlı metin, hayvanların konuşturulması nedeniyle kurgulanmıştır.  İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı adlı metin, tarihi belge ve bilgilere dayalı olduğu için yaşanmıştır.

26.Etkinlik

Ayının Kuyruğu masalındaki olay, tilki ve ayının karşılaşması sonucu oluşmuştur. Tilkinin balıkçının balığını çalması, balığı yerken ayının gelmesi, tilkinin ayıdan kurtulmak için  bir yalan söylemesi ve ayının kuyruğundan olması olay örgüsünü oluşturur.

Olay, kişiler arasında bir sebebe bağlı olarak gerçekleşen ve bir sonuç meydana getiren eylemdir. Olay örgüsü ise belli bir konu çevresinde  var olan birden fazla olayın sebep- sonuç ilişkisine bağlı biçimde oluşturdukları bütündür.

27.Etkinlik

Olay örgüsü; Kurmaca metinlerde kullanılır. Roman, hikaye, masal gibi metinler örnektir.

Olay zinciri; Yaşanmış olay, hiç kurgulanmadan anlatılıyorsa bu olay zinciridir. Anı, gezi yazısı, gibi metinlerde kullanılır.

28.Etkinlik

Topluluk isimlerinin kullanılması bu kelimelerle karşılanan kavram veya nesnelerin niteliğinde ayırt ediciliği arttırır.

29.Etkinlik

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı; sohbet

Ayının Kuyruğu; Masal

Öyküleyici anlatım; masal, hikaye, roman, deneme, sohbet, anı, gezi yazısı gibi metinlerde kullanılır.

30.Etkinlik

Özel ad: Abdülmecid, Sadrazam Hüsrev Paşa, Rusya, İmparatorluk, İngiltere, Mısır

Tür adı: taht, gün, donanma

31.Etkinlik

1.Cümle: sıfat,   Salih2in çocukları boy boydu.

2.Cümle: Zarf, Sabah, günün en güzel dilimidir.

3.Cümle: Zarf, Ders çalışması günü gününedir.

4.Cümle: Sıfat, Kiraladığı ev sobalıymış.

5.Cümle: Sıfat, Yünden, hep uzak durdu.

Anlama Yorumlama

3.Özel isimler: İstanbul, Boğaziçi, Veli, Urumelihisarı

Cins isim: oğluyum, tarifsiz kederler, içinde, türkü, mermer, taşları

4. Boğaziçi: isim + isim,     Urumelihisarı: isim + isim

Sayfa 120

5.  isim + isim: Göztepe

İsim + eylem: göz koymak

 Eylem + eylem: gelgit

Belirtisiz isim tamlaması: gözyaşı

Sıfat tamlaması: uzunyayla

Anlam kayması: denizyıldızı

6. Özel ad: Aladağ, Çukurova, Çukur

Tür adı: kayak, gün ,oba, çadır, koyun, kazan, ağ, kol

Somut ad: çadır, koyun, kazan, kol

Soyut ad: öfke, kızgın, kıvanç,

Tekil ad: kayak, toy, ağ, taş ,üst, güreş

Çoğul ad: kollar, kadınlar, gözler, bakışlar, sebzeler

Topluluk adı: oba

Basit ad: çadır, koyun, kazan, oba, sebze, pilav, taş

Türemiş ad: çadır, bakış

Birleşik ad: bugün ,Aladağ, Çukurova

Sayfa 121

Ölçme ve Değerlendirme

A)DYDDD

B) öyküleyici, öyküleyici ,yaşanmışlık ve tasarlanma, abartma, türemiş

C)1)D

2)C

3)E

4)A

5)E

6)A

7)B

D)

1) serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunması gerekir.  Serim bölümü öyküye giriş bölümüdür. Düğüm bölümü, olaylardaki gerilim unsurunun zirveye ulaştığı bölümdür. Çözüm bölümü, gerilim unsurunun düşürüldüğü ve olayların sonlandırıldığı bölümdür.

2) Olay, kişi, zaman ve mekan ortak öğelerdir. Bir olayın olması şarttır. Daha çok sanatsal metinlere kullanılır. Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.

 

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

10.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

 

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ekoyay 10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 112- 122 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

eokullise, 2013 2014 eğitim öğretim yılında yenilenen ders kitaplarının cevaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Ekoyay yayınlarının 10.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. 27-28-29. sayfa sorularının cevaplarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ayrıca panel, sempozyum, forum ve münazara hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. lise 2 dil ve anlatım dersinin yeni ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 27, 28,29)

Sunum, Tartışma, Panel  etkinlikleri

1. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışmanın düzenlenme amacını belirtiniz.
2. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışma kim tarafından yönetilmektedir? Sizce tartışma­larda bir başkana ihtiyaç var mıdır? Niçin?
3. etkinlik: Yaptığınız araştırmadan ve incelediğiniz metinden hareketle tartışma başkanının gö­revlerinin neler olduğunu belirtiniz.
4. etkinlik: Bir konunun tartışılabilmesi için onun hangi özelliklere sahip olması gerekir? “Günü­müzde Türk Dili” adlı metnin konusunu belirtiniz. Konunun güncel, tartışılmaya açık, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlanmaya elverişli olup olmadığını açıklayınız.
5. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışmada ileri sürülen düşünceler nelerdir? Aynı konu­da insanlar neden farklı düşünür? Düşüncelerinizi açıklayınız.
6. etkinlik: “Günümüzde Türk Dili” adlı tartışma, basına ve halka açık bir tartışma mıdır? Yaptı­ğınız araştırmalardan da hareketle tartışmaları toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplan­dırınız. Topluma açık tartışmaların amaçlarını ve özelliklerini açıklayınız. Münazaraları bu tür tartış­malardan ayıran özellikleri belirtiniz.
7. etkinlik: Yaptığınız araştırmalardan hareketle forum, açık oturum, sempozyum ve münazara arasındaki farklılıkları belirtiniz.
1. etkinliğin cevabı:
Bu tartışma, Türkçenin tarihi gelişimini ortaya koymak ve tarihi gelişim sırasında ortaya çıkan sıkıntılara çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlenmiştir.
2. etkinliğin cevabı:
Günümüzde Türk Dili adlı tartışmayı yöneten Ali Gevgilili'dir. Tartışmalarda düzenin sağlanması, konuşmacılara eşit süre verilmesi, konu dışına çıkılmasının önlenmesi bakımlarından bir başkanın bulunması gerekir.
3. etkinliğin cevabı:
Tartışma başkanının görevleri:
Tartışmanın başında konuyu ve konuşmacıları dinleyicilere kısaca tanıtmak
Tartışmayı başlatmak
Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek
Konuşmacılara eşit süre vermek
Konuyu özetlemek, toparlamak
Tartışmanın sonucunu açıklamak
4. Etkinliğin cevabı:
Bir konunun tartışılabilmesi için farklı yorumlara açık olması, güncel olması gerekir. Toplumu ilgilendiren bir konu olmalı. Günümüzde Türk Dili adlı metnin konusu Türkçenin gelişim ve değişiminde karşılaşılan sorunlardır.  Bu metin tartışmaya açık bir metindir. Türkçenin gelişimi ve değişimi konusunda farklı görüşler ortaya atılabilir. Öz Türkçe anlayışını savunanların görüşleri, eski kültüre bağlı kalanların görüşleri, ikisinin ortasını savunanlar gibi.
5. Etkinlik:
Türkçenin tarihi geçmişiyle bir bütün oluşturabileceği ele alınmış. Türkçenin sadeleşme süreciyle ilgili görüşler.
Aynı konuda insanların farklı düşünmelerinin sebebi ilk başta kültürel birikimlerinin farklı olmasından, dünya görüşlerinin farklılığından kaynaklanır.
6. Etkinlik:
Günümüzde Türk Dili adlı tartışma basına ve halka açık bir tartışmadır. Bazı tartışmalar basına, halka açık yapılır, bazı tartışmalar da basına, halka kapalı olabilir.
Bu tür basına, halka açık tartışmalarda amaç bir konuyla ilgili karşıt görüşleri ortaya koymak, sorunlara çözüm bulmak, farklı bakış açıları kazandırmaktır.
Topluma açık tartışmaların özellikleri:
Toplumu ilgilendiren konular ele alınır.
Soruna çözüm yolları aranır.
Düşünceler; kısa, yalın bir şekilde ortaya konur.
Konular günceldir.
Dinleyicilerin yararlanacağı düşünceler, bilgiler yer alır.
Farklı bakış açılarına yer verilir.
Tartışmada konu dışına çıkılmaz.

Münazarada yarışma havası vardır, jüri bulunur, münazaranın sonunda bir taraf kazanır. Bunlar münazaraya özgü hususlardır, bu yönleriyle münazara diğer tartışmalardan ayrılır.

Münazara: En az iki grubun, tez, antitez şeklinde karşıt görüşleri savunduğu tartışmadır. Münazarada gruplar savundukları düşüncenin doğruluğunu ispatlamaya çalışırlar. Jüri üyeleri belli kriterlere göre ekiplere puan verir. Münazaranın sonunda kazanan açıklanır.

SEMPOZYUM
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma, türüdür. 
Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır. On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır. Buna göre, hazırlanacak bildiri, dört sayfayı geçmemelidir. Cümleler, kolay anlaşılır biçimde düzenlemelidir. Metni yazmadan önce ana başlıklar vurgulanmalıdır. Sunulabilecek yansı sayısı da 5-6 civarında olmalıdır. Ayrıca, bildiri metni, yayımlanmaya uygun biçimde hazırlanmalıdır?
Sempozyumda her konuşma, aynı bir hazırlıktır; fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi ve içtenlik havası vardır. Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "panel"e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden "forum"a geçilmiş olur.
AÇIK OTURUM (PANEL)
Bir konuşma grubunun dinleyiciler önünde, genellikle blimsel, sosyal ya da siyasi bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir.
Panelde bir başkan bulunur. Başkan, konuşmaların ortasında yer alır. Konuşmacılar, bir masanın çevresinde toplanırlar. Panelde en az üç, en çok altı konuşmacı bulunur. Genellikle, küçük salonda ve az bir dinleyici önünde yapılan panellerde mikrofon bulunmaz. Ama geniş bir topluluk önünde panel yapılanacaksa konuşmacılar, mikrofon kullanmak zorundadır.
Panel tartışma sonunda dinleyiciler, konuşmacılara konuyla ilgili çeşitli sorular sorabilirler.
FORUM
Herkesi ilgilendiren bir sorun üzerinde insanların görüşlerini bildirip tartışarak sorunun çözülmesi amacı güdülen toplantılardır.
Forum, eski Roma kentlerinde yurttaşların kamu işlerini konuşmak için toplandıkları alana verilen addan gelir. Forumda konuşmacı kadar dinleyici de sorunu çözmek için görüş belirtir, tartışmaya katılır. Amaç sorunu tartışarak bir karara varabilmektir. Forum da bir başkan tarafından yönetilir. Forumda başkanlık yapmak biraz daha zordur. Görüş bildirenlerin ve görüşlerin çok olması bu tür toplantıların yönetimini güçleştirmektedir.
MÜNAZARA
İki yönden de savunulacak bir nitelik taşıyan konunun bir başkanın yönetiminde ve topluluk önünde karşılıklı savunulmasına münazara denir.
Münazara bir konuşma oyunu, yarışıdır. Tartışmadan ayrılan yanı da budur. Önemli olan tartışarak doğruyu bulmak değil, üstlenilen tezi iyi savunmaktır. Münazarada iki küme oluşturulur, konunun bir yönü bir küme tarafından savunulurken, diğer yönü öbür küme tarafından savunulur. Bu konuşma yarışı sonunda hangi kümenin birinci olduğu daha önce saptanan jüri üyelerince belirlenir. Münazara, okullarda öğrencilerin konuşma yeteneğini geliştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde, bazı uzmanlar bu yöntemin kullanılmasını doğru bulmamaktadırlar.
ANLAMA- YORUMLAMA
Metne göre dilimizin temel sorunu, dilin gelişim ve değişim sürecinde hangi yöntemin kullanılacağı konusunda net bir uygulamanın olmayışıdır.
Bu sorun, dilin doğal gelişimi göz önünde bulundurularak çözülebilir. Dışarıdan müdahalelerle dil gelişmez, zorlamalarla dilin değişimi ve gelişimi sağlanamaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (sayfa 29

Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Açık oturumlar, geniş dinleyici toplulukları huzurunda düzenlenen tartışmalardır.       (  D         )
• Topluma kapalı tartışmaların sonucu genellikle basın aracılığıyla halka duyurulur. ( D  )
• Tartışmacıların, tartışılan konu hakkında uzman olmaları gerekmez.    ( Y           )
• Forumlar, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif olduğu bir tartışma türüdür.              ( D          )
• Sempozyumlarda oturumu yöneten bir başkan bulunmaz.     ( Y           )
• Sempozyumlar, açık oturumlardaki gibi karşılıklı konuşma tarzıyla yapılır.         ( Y           )

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türleri arasında yer almaz?
A) Konferans     B) Münazara      C) Açık oturum
D) Forum            E) Sempozyum
cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi topluma kapalı olarak düzenlenen tartışmalar arasında alır?
A) Forum            B) Açık oturum C) Sempozyum
D) Seminer         E) Panel
Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi tartışılmaya elverişli bir konu değildir?
A) Ormanların korunmasının ancak kanunlarla sağlanabileceği
B) Bir ülkenin gelişmesinin, sanayisinin gelişmesine bağlı olduğu
C) Uygarlığın insanı mutlu kıldığı
D) Çevre kirliliğinin küresel ısınmaya neden olduğu
E) Teknolojinin mutluluk sağladığı
Cevap: D

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Biz bu konudaki görüşlerimizi her fırsatta açıklıyoruz.
B) Tiyatro öğrencilerinin bu konudaki panelleri takip etmeleri gerekir.
C) Sanatçımızı, seyircimizi bu ustalarla, bu tiyatrolarla buluşturduk.
D) Tiyatro Festivali boyunca birçok oyunlar sergilendi.
E) Yabancılar da festivale yerli toplulukları izlemek için geliyor.

Cevap: D

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Namık Kemal “Hakikatin şimşeği fikirlerin çatışmasından çıkar.” özdeyişinde tartışmanın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Düşüncelerinizi açıklayınız
.
Gerçekler, farklı görüşlerin dile getirilmesiyle ortaya çıkar. Fikir çatışmaları olmasa, tek bir görüş olsa insan doğruları tam olarak göremeyebilir.
2. Münakaşa eden iki insan, aynı graniti yontan iki heykeltıraş, hakikati arayan iki yol arkadaşı. Hedefi tahrip değil, terkiptir bu kavganın. Mağlubun muzaffer olduğu tek yarış. Yanıldığını kabul et­mek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir. Parçadan bütüne, karanlıktan aydınlığa geçiş.
Cemil Meriç
Cemil Meriç’in yukarıda verilen düşüncelerinden de hareketle tartışmanın önemini belirtiniz.
Tartışma gerçeklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynar.
3. Tartışmalarda dil genellikle hangi işlevde kullanılmaktadır? Dilin niçin bu işlevde kullanıldı­ğını söyleyiniz.
Tartışmalarda dilin göndergesel işlevi kullanılır. Bilgi verme, açıklama, soruna çözüm bulma gibi özellikleri dolayısıyla.

Ekoyay 10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 112- 122 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları(Sayfa 17-21)

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları(Sayfa 17-21)

Etkinlik Cevapları(Ekoyay Yayınları)

1-    Atatürkçü düşünce sistemi önemli olay ve olguları dile getirmek için düzenlendiğini söyleyebiliriz

2-     Projeksiyon cihazından yararlanılmış. Görsel araçlarla sunulması bilgilerin kalıcı olmasını sağlar, dinleyici daha istekle bilgileri dinler.

3-     Zamandan tasarruf-bilgiye kolay ulaşma imkanı-kolay öğrenme-kalıcı öğrenme

4-      sanatsal ortamlar-e-posta-cep telefonu mesajı ve 3g teknolojisi

5-    Sunumu hazırladığı metinden hareketle konuşmaktadır. Genelde hazırlanmış metinler dinleyicileri kolay sıkar. Metinden hareketle konuşmayı yapmak ise konuşmacının daha rahat olmasını, dinleyici ile bağ kurma imkanı vermesi bakımından etkilidir.

6-     Slaytlar konunun özünü taşımalı, cümleler kısa olmalı, örnekler ilgi çekici olmalı, görsellerle desteklenmeli

7-    bilgileri yeniler-ilgiyi canlı tutar-bilgiler kalıcı olur

8-    daha önce bir deneme yapmaları uyumu güçlendirir

9-     Y-D-D-Y-Y-D-D

19.Sayfa

10-doğal ve nazik olduğunu söyleyebiliriz

11-konuya hakim olmalı-bakımlı, düzgün giyimli, vücut dilini iyi kullanabilmeli, uygun ses tonunda konuşmalı

12-Program saygı ifade eden cümlelerle bitirilmiştir.

13-Dilin göndergesel işlevinin kullanıldığını anlıyoruz. Buradaki amaç dinleyiciyi bilgilendirmek olduğunda bu işlev kullanılmaktadır.

14-Bence ön önemli unsur konudur. konu güncel olmalı, uygun ortam yaratılmalı, yeterli bilgi içermeli, görsellerle desteklenmeli, uygun ses tonu kullanılmalı

15-Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmada Atatürkçü düşünce her zaman ilke kabul edilmelidir.

Ölçme Değerlendirme Sayfa 21

A)Y-D-D-D-D-D-Y

B)1-E2-D3-E
c) 1-*uygun tasarım-görsellerle desteklenmeli-kısa ve öz olmalı-yeteri araştırma yapılmalı-uygun ses ortamı sağlanmalı-uygun dinlenme ortamı sağlanmalı

2-Dinleyicinin sevdiği, onu ilgilendiren her şey sunu olabilir.eokullise.com

3-Teknolojik ürünlerin kullanılması sunumu daha etkili ve verimli kılar. BİLGİLERİ KALICI KILAR.

4-Bağımsızlığımızın devamı, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız açasından Atatürkçülük kavramı önemlidir.

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.