ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

DİĞER İÇERİKLER
9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Sorularımeb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Türk Edebiyatı » 9.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları » 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları
Sitemize 22 Temmuz 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


 Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri için kaynak site olan eokullise.com sitesi, Türk edebiyatı yazılı soruları, ders notları, slayt dosyaları, yazar ve şairler, kitap özetleri gibi birçok dokümanı sizlere sunuyor. 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı sorularını sizler için hazırladık. Lise 1 Türk edebiyatı 1.dönem yazılı sorularını çözerek gireceğiniz Türk edebiyatı yazılı sınavlarında başarılı olabilirsiniz. 2013 2014 9.sınıflar Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı haftada 3 ders saatidir. 1. Dönem 3 yazılı, 2.dönem 3. Yazılı olmak üzere toplam sene boyunca 6 yazılı yapılmaktadır. Türk edebiyatı 9. Sınıf için hazırlamış olduğumuz örnek yazılı sınav sorularını çözerek yazılı sınavlarda iyi not alabilirsiniz.                           

9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

 

  1. “Müzik,mimari,tiyatro,edebiyat,heykel,dans,resim,sinema,hat,bale” kavramlarını aşağıda yer alan tabloda ilgili olduğu alana  yazınız.(10)

İşitsel Sanatlar     Görsel Sanatlar     Dramatik Sanatlar

 

2. Cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10)

a) “Olay, düşünce, duygu ve hayâlleri dil aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına ………………. denir. Resim sanatının malzemesi nasıl fırça ise, …………….. ın malzemesi ise ………. dir.”

b) İnsanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, …………… biliminden yararlanır.

c) Doğal dili kişiye özgü duyarlıkla kullandığı için edebî metnin dili ………….. bir dildir.

d) Edebî metnin konusu, en geniş anlamıyla doğa ile ilişki hâlindeki duyan, düşünen tasarlayan ve yaşayan ……………. dır.

e) Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine ……………denir.

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 p)

a) Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder.                            (    )                             (   )

b) Birinci Dünya Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, Fizik biliminden yararlanır.                  (     )

c) Aynı dili konuşan insanlar, ortak kültür değerlerini paylaşırlar.                                            (     )

d) Edebi gerçeklik, kaynağını diğer bilim alanlarının ortaya koyduğu sonuçlardan alamaz.    (     )

e)Sanat metinlerinin anlamı yoktur,anlamları vardır.(  )

 

 

 

4.              I. hiçbirine

                 II. asmıyordu

                III. söylediklerimin

                IV. kulak

                Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime grupları kurallı ve anlamlı bir cümle hâline getirildiğinde, dördüncü sırada hangisi yer alır? İşaretleyiniz. (5 p)

a) I             b) II              c)III             d) IV

 

5. “Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir” cümlesinde anlatılmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız(10 p)

 

6.            “Hayır hayâl ile yoktur alışverişim

                Her ne söylemişsem görüp de söylemişim.”

                Bu dizelere bakarak Mehmet Âkif’in nasıl bir hayat görüşüne sahip olduğunu güzel ve etkili cümlelerle ifâde ediniz(  10p)

 

7)Bir yazının konusunu bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız yerinde olur? (5p)

a)    Bu yazıyı kim yazmıştır?

b)   Bu yazıda neden bahsediliyor?

c)    Bu yazı ne zaman yazılmıştır?

d)   Bu yazı niçin yazılmıştır?

e)   Bu yazıda hangi anlatım şekli kullanılmıştır?

8)            Dostlukta eşsiz hazlar vardır. Hazzın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim varlığım, dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben de haz duyarım, böylece herkesin verdiği haz hazineleri, serbest bırakılmış olur, her ikisi de: “Bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş.” der.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılamaz?  (5p)

a)     Dostluğun verdiği haz bulaşıcıdır.

b) Dostluk, kendimizde varlığından habersiz olduğumuz     mutlulukların çıkış kapısıdır..

c)     Dostluk, dostuna haz vermekten haz duymaktır.

d)     Dostluk, paylaşılan mutluluktur.

e)     Dostluğun temeli karşılıklı fedakarlığa dayanır.

 

9)“Şiirin, başka bir şeyle karıştırılmaması gereken özel bir yapısı vardır. Çözümlemeye kalkışınca da çeşitli öğelerin kurduğu bir dünya olarak çıkar karşımıza. İyi bir şiir, zengin ayrıntıların, şaşırtıcı inceliklerin kaynağıdır. Tükenmeyen bir kaynak olan şiir, sadece kendisinin olan bir yapıyla ortaya çıkar. Kelimeleri bir araya getirme ustası olan ozana göre şiir, “şiir olduğu için” önemli ve değerlidir.”

Bu parçada asıl söylenmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir?(5p)

a) Şiirin güzelliği, içerdiği ayrıntılardan gelir.

b) Sanat ürünleri arasında en kalıcı olanı şiirdir.

c) Şiir, kendine özgü özellikleri olan bir sanattır..

d) Ozan kendini tümüyle şiire adayan kişidir.

e) Her ozanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır.

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

                                                               (Y. Emre)

10- Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?(5p)

a) Dini                      b) Siyasi               c) Ekonomik

         

          d) Askeri           e) Sivil

11. “Çöller düşünür,gün düşünür, gölgeler ağlar” dizesinde hangi edebi sanat vardır yazınız.  (5p)


Kalem ve fikir mesleğine girenler, kendilerindeki yaratılıştan gelen kabiliyetin çeşidini ortaya koymak için daima kendilerini tartarak yoklamalıdırlar. Hangi türe yarıyorlarsa, o yoldan ayrılmamaya   çalışmalıdırlar.
Mesela Balzac edebiyatta kendi yaratılışına uygun yolu buluncaya kadar sağa sola saparak çok zaman kaybetmiştir. Her ağaç meyvesinin kokusu, lezzeti başka olduğu gibi, hepimizin doğuştan gelen kabiliyetleri de ayrıdır. Orijinal olmanın sırrı da buradadır zaten.

12-Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
olarak söylenmiş olabilir? (5 P)
A)
Edebiyat mesleğinde başarılı olmanın yolu nedir?
B) Edebiyatta orijinal olmanın önemi nedir?
C) Kabiliyetimizin uygun olmadığı türe yönelmenin
zararları nelerdir?
D) Kalem ve fikir mesleğine girenlere neler tavsiye
edersiniz?
E) Her yazarın kendi kabiliyetine uygun türde eserler
vermesi gerektiğine inanıyor musunuz?

 

(I) Nasihat, bizce doğru olan bir düşünceyi başkalarına
kabul ettirme çabasından başka bir şey değildir. (Il)
Nasihat eden çoğunlukla karşısındaki kişinin içinde
bulunduğu durumu göz önüne almadığı için bir sonuç
elde edemez. (III) Doğrularını kabul ettirmek için uğraşır durur. (IV) Aklına karşısındaki kişinin de aynı doğruları bitebileceğini ve çeşitli nedenlerle uygulayamamış olabileceğini getirmez. (V)Karşısındaki kişinin düşünce dünyasından haberi olmadığı için verdiği nasihatlerden hiçbir sonuç elde edemez.


13-   Numaralı cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle aynı doğrultudadır? (5 P)
A)  I ve II.       B)  II.ve III       C)  III. ve IV.
D) II ve V.       E)  I .ve V.

 

14.  Aşağıdaki dörtlüğü biçim açısından inceleyiniz. ( Ölçüsü, uyak düzeni, uyak ve redifleri) (10)

 

Ağlama sevdiğim gene gelirim                 

Güzeller içinde seni bulurum

İflah olmaz bu dert ile ölürüm

Güzeller serdarı giysin karalar

 

“Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiştir.”

 

                                                 Başarılar

                                            Ahmet AYLANÇ

 

2013 2014 9.sınıf Türk edebiyatı yazılı soruları,2013 2014 Türk edebiyatı yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıf yazılı soruları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılısı,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılısı,Genel lise 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Fen lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu öğretmen lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Endüstri meslek lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıflar 1.dönem yazılı soru,Türk edebiyatı 9. Sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıf 1.dönem 1.yazılısı,İmam hatip lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,2013 2014 9.sınıflar Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları, eokullise 9.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,eokul lise 9.sınıf yazılı soruları,e okul lise 9.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları,eokullise 9.sınıf yazılı türk edebiyatı,                                                                         Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 5 = 5

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,