ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

DİĞER İÇERİKLER
9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorularımeb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Türk Edebiyatı » 9.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları » 9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Sitemize 22 Temmuz 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri için kaynak site olan eokullise.com sitesi, Türk edebiyatı yazılı soruları, ders notları, slayt dosyaları, yazar ve şairler, kitap özetleri gibi birçok dokümanı sizlere sunuyor. 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı sorularını sizler için hazırladık. Lise 1 Türk edebiyatı 1.dönem yazılı sorularını çözerek gireceğiniz Türk edebiyatı yazılı sınavlarında başarılı olabilirsiniz. 2013 2014 9.sınıflar Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı haftada 3 ders saatidir. 1. Dönem 3 yazılı, 2.dönem 3. Yazılı olmak üzere toplam sene boyunca 6 yazılı yapılmaktadır. Türk edebiyatı 9. Sınıf için hazırlamış olduğumuz örnek yazılı sınav sorularını çözerek yazılı sınavlarda iyi not alabilirsiniz.                            

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

S1.Aşağıdakilerden hangisinde fonetik sanat dalları doğru olarak verilmiştir?

A) Edebiyat – resim

B) Resim – mimari

C) Müzik – resim

D) Müzik – edebiyat

E)Edebiyat-mimari

S2.Aşağıdakilerden hangisinde bir sanat dalı olarak edebiyatın tanımı yapılmıştır?

A) Edebiyat ile ilgili kuralları öğreten bilim dalıdır.

B) Herhangi bir bilim dalıyla ilgili eserler bütünüdür.

C) Duygu düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde

söylenmesidir.

D) Belirli bir döneme bağlı kalınarak yazılan eserlerdir.

E)Belirli sanat anlayışına bağlı kalınarak yazılan eserlerdir

S3. Ak sadeler

Giyinin ak sadeler

Gözlerimin yaşları

Mermere aksa deler

Yukarıdaki “ak sadeler – aksa deler” sözcüklerinin yazılışları  aynı, anlamları

farklıdır. Bu tür uyaklara ne ad verilir?

A) aliterasyon B) seci C) ahenk

D) cinas E)Asonans

S4.  Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir anlatımı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez?

A)Dünyanın en güzel kadını bu oydu Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli

B)  Dağ dağ o güzel ses, bütün etrafı gezindi Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi

C)İnsanlar yüzyıllardır evler yaptılar İrili ufaklı birbirinden farklı

D)Demirciler bir nehri dövmektedir Ucuz bir tarlaya sunulmak üzere

E) Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan

S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Papatyalar, badem ve eriklerden akıllı davrandı ve ‘üçüncü cemreye’ aldanmayıp sabırla bekledi.” cümlesindekine benzer sanatlı bir söyleyiş vardır?

A) Eskiden Beyoğlu, iyi kötü her şeyiyle Batı uygarlığının simgesiydi.

B)Beyoğlu bir zamanlar yalnız Türkiye’de değil, yakın doğuda da çok ünlüydü.

C)Beyoğlu, Türkiye’nin kültür başşehrinin önemli yerlerinden biri olma özelliğini bugün de korumaktadır.

D)istenirse Beyoğlu yine eski saygınlığına, eski güler yüzlülüğüne ve çekiciliğine kavuşturulabilir.

E)Eskiden İstanbullular, Beyoğlu’na çıkarken derlenir toplanırlar, giyimlerine özen gösterirlerdi.

S6..Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır?

A)Çiğdemin menekşen kokar
Güzeller göğsüne takar

B)Kuş olsam gezsem havayı
Arayıp bulsam yuvayı

C)Geldim o dost ilinden
Koka koka gülünden

D)Birin bilir birin bilmez

Bu dünya kimseye kalmaz

E)Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer

S7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır?
A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde
B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar
D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi
E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi

S8.

Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A) Nazım biçimi B) Kafiye düzeni C) Ölçüsü

D) Konusu E)Yazıldığı dönem

S9.

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Yukarıdaki dizelerin nazım birimi nedir?

A)Dörtlük B)Beyit C)Bent

D)Mısra E)Seci

S10.

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması(düzeni,uyak örgüsü) nedir?

A)Düz kafiye B)Sarmal kafiye C)Çapraz kafiye

D)Sarmal ve çapraz kafiye E)Çapraz ve düz kafiye

S11. Karac'oğlan der ki ismim överler
Ağı oldu yediğimiz şekerler
Güzel sever diye isnat ederler
Benim Hakk'dan özge sevdiğim mi var

Yukarıdaki dörlükten hareketle Karac'oğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Gelenekten yararlandığı

B)Şiirlerinde dini kavramlar kullandığı

C)Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdığı

D)Yalın bir dil kullandığı

E)Didaktik(çöğretici)şiirler yazdığı

S12.Aşağıdakilerden hangisi kurmaca bir metin değildir?

A)Tiyatro B)Hikaye C)Masal D)Roman E)Makale

S13.”Kuş yuvası” sanat eseri sayılmaz.Bunu temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)insane bir faydasının olmaması

B)İnsan tarafından oluşturulmaması

C)İnsanı konu edinmemesi

D)Estetik bir amacının olmaması

E)İnsanın duygularını yansıtmaması

S14.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Karagöz=Göstermeye bağlı edebi metin

B)İstiklal Marşı=olay çevresinde gelişen metin

C)Hikaye=Anlatmaya bağlı metin

D)Makale=Öğretici metin

E)Şiir=Coşku ve heyecana bağlı metin

S15.Aşağıdakilerin hangisinde plastik,Fonetik ve ritmik sanatların üçünün de örneği vardır?

A)Edebiyat-müzik-tiyatro B)Edebiyat-heykel-bale

C)Müzik-tiyatro-sinema D)Tiyatro-bale-sinema

E)Resim-hat-mimari

S16.Edebi bir eser incelenirken veya yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum belirlenirken…sanatçının yetişdiği sosyal çevre incelenirken……yararlanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Edebiyattan-tarihten B)Matematikten-tıptan

C)Fizikten-kimyadan D)Biyolojiden-psikolojiden

E)Psikolojiden-soyolojiden

S17.Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarundan değildir?

A)Uyak B)ölçü C)Aliterasyon D)Tema E)Kafiye

S18.

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "

*Yukarıdaki şiir Divan edebiyatı geleneğinden gelmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin Divan edebiyatı geleneğinden geldiğinin işareti sayılamaz?

A)Süslü ve sanatlı bir dil kullanılması

B)Söz sanatlarına önem verilmesi

C)Soyut bir şiir anlayışının olması

D)Topluma faydalı olmak için yazılması

E)Aydın bir zümreye seslenmesi

S19.Gurbet o kadar acı
Ki, ne varsa içimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde

Yukaridaki dötrlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Redif yoktur B)Zengin uyak vardır.

C)7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D)”yakınma” vardır. E)Çapraz uyak kullanılmıştır.

S20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A)Dostlukları bozanların başında dost olmayanlar gelir.

B)Yaşamayı öğretmek için önce yaşamayı öğrenmek ve insanları sevmek gerekir.

C)Çağımızın önde gelen özelliklerinden biri de belli başlı düşünce akımlarının yaygınlaşmış olmasıdır.

D)Aydın dediğin, kuşkudan korkmayan kişidir bence.

E)Gerçek bir anlatımın özünde kendini sürdürme, kendini ortaya koyma gücü vardır.

 

2013 2014 9.sınıf Türk edebiyatı yazılı soruları,2013 2014 Türk edebiyatı yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıf yazılı soruları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları,9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılısı,9.sınıflar Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılısı,Genel lise 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Fen lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu öğretmen lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Endüstri meslek lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıflar 1.dönem yazılı soru,Türk edebiyatı 9. Sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları,Türk edebiyatı 9.sınıf 1.dönem 1.yazılısı,İmam hatip lisesi 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,2013 2014 9.sınıflar Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları, eokullise 9.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları,eokul lise 9.sınıf yazılı soruları,e okul lise 9.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları,eokullise 9.sınıf yazılı türk edebiyatı,Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


7 × = 35

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,