ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

DİĞER İÇERİKLER
2013 2014 12.sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Sorularımeb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Dil ve Anlatım » 12. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları » 2013 2014 12.sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Sitemize 06 Ağustos 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


12.Sınıf Dil ve Anlatım dersi 1.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı soru ve cevaplarının paylaşıldığı eokullise.com sitesi, 2013 2014 eğitim öğretim yılında en özgün yazılı sorularını sizlerle paylaşıyor. Lise 4 seviyesi olarak da bilinen 12.sınıf, ortaöğretim kademesinin son yılıdır. Bu yılda öğrenciler önceki yıllarda kazandıkları bilgi ve tecrübeleriyle hayatlarını etkileyebilecek sınavlara girmektedirler. Yeni bir eğitim öğretim kademesine geçiş basamağı olan 12.sınıf, hem zor hem de heyecanlıdır. Dil ve anlatım dersi 12.sınıf yazılı soru ve cevaplarını eokullise sitesinden bulabilirsiniz. Birçok dersle ilgili doküman ve yazılı sorusuna eokullise sitesinden ulaşabilirsiniz.

2013 2014 12.sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

1.       Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 20 Puan )

·         (      ) Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür. 

·         (      )Kesit öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Rus sanatçı A. Çehov’dur.

·         (      ) Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, Divan Edebiyatı döneminde görülür.

·         (      ) Maupassant Tarzı Hikâyeler bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir

·         (      ) Roman bir edebi tür olarak Orta Çağ'ın sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır.

  • (      ) Zihniyet, bir dönemdeki siyasi, adli, askeri, dinî, sosyal ve ticari hayatın birlikte oluşturdukları ortam ve  

         bunların hiçbirine indirgenmeyen duygu, anlayış ve zevk bütünüdür.

  • (      ) Fabl, masal, hikâye gibi türler coşku ve heyecanı dile getiren metinler içinde yer alır.
  • (      ) Anlatmaya bağlı metinlere şiir, tiyatro gibi metinler örnek gösterilebilir. 
  • (      ) Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli    bir

               düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişiye karakter denir.

·         (       ) Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez

 

2.       Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz (10p )

·         Edebiyatımızda fabl türünün ilk örneği Şeyhi’nin …………………. sayılabilir.

·         Türk edebiyatında Maupassant tarzı hikâyeciliğin en büyük temsilcisi ……………………………….’dir.

·         Halk hikayeleri ………………   edebiyatın ürünleridir.

  • Çehov tarzı hikâyeleriyle tanınan yazarlarımız ……………….………….. ve ……………………………..’dır.
  • Hikaye Türk edebiyatına ……………… Döneminde görülmeye başlanmıştır. Batılı anlamda ilk modern hikâyemiz …………………………’dir

 

                                                     Mahalle Kahvesi

Sık sık gittiğim kahve, sapa bir yerde idi. Mevsim kış olduğu için, bahar ve yaz akşamları pek sevimli olan bahçesinde değil, içeride oturuyorduk.
Evimden çıkınca ortalığın sessizliğini, bu sessizliğe lapa lapa kar yağdığını görmüş, yürümek hevesine kapılmış­tım… Geldiğim de fazla kalabalık olmayan kahveye, sonraları tek tük birkaç kişiden başka gelen olmadı…Bense bazen buğusunu sildiğim camdan, dışarı bahçeye bakıyor, bazen oyun oynayanların seslerine kulak kabartıyordum. Aradan ne kadar zaman geçti farkında değildim… Saate baktım, on buçuk olmuştu. Kahveci, saat bire kadar açık olduğunu söyleyince rahatlayıp bir çay daha söyledim.
Tam bu sırada içeriye birisi daha girdi. O gelmeden evvel konuşmalar oluyorken, bütün sesler birdenbire kesildi. Genç   adama baktım, bir sandalyenin üzerine oturmuş, önüne bakıyor­du…
Kahvedeki sessizlik gitgide uzuyordu… Bu sırada kahvenin kapısı açıldı, içeriye bir adam girdi.
“Sizi çağırıyor, aklı yerinde ama sabaha çıkamayacağına kalıbımı basarım…Seni istedi Ali Ağa, seni de seviyor Mahmut Çavuş. İstersen sen de gel Hasan…”
Oturan üç kişi ayağa kalktılar. Soba kenarında oturan adama dik dik bakarak çıkıp gittiler…
Kahveci halen yeni gelene çay vermemişti. “Şu zavallıya da benden bir çay yap” dedim. Kahveci anlamamazlıktan geldi….
Genç adam ayağa kalkıp kahveciye sordu: “Babam, değil mi? Ölüyormuş değil mi? ”
Kahveci: “Senin baban değil o” dedi. Ardından ekledi: “Sakın eve gideyim deme, teyzenin oğlu seni bekliyor, gebertecek.”
Çıktı gitti. Kapı açıldı. Demin gidenler, dönmüşlerdi. “Ruhu­nu teslim etti. Öteki savuştu mu?” diye sordular. Merakım iyice art­mıştı.
Öğrendiğim kadarıyla, kız kardeşini kötü yola düşürdüğü için, babası evlatlıktan reddetmiş. Kızın akibetini sordum, kimse söylemedi. Belki de kahveci onu kötü hayattan çekip almış oldu­ğu için, anlatmadılar.

3.       a. Yukarıdaki  öykünün türü nedir?   ( 15 puan )

 

b. Öyküde hakim olan bakış açısını yazınız.

 

c. Öykü türlerini yazınız.

 

4.       Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 5×11: 55 puan )

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

    A) Endişelenmeyin, biraz sonra gelir.

    B) Her anne çocuğuna şefkatle sarılır

    C) Problemi nasıl çözeceğini düşünüyor.

    D) Bu kuru yapraklar da, yarın düşüp gidecek.

    E) O fırtınalı gecede, sabaha kadar uyuyamamıştı

2.  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden

    hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

     A) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?

     B) Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.

     C) Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.

     D) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.

     E) Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

  türce ötekilerden farklıdır?

A) Hiçbiriniz yaşamınızı bir düzene sokmak için çaba

    gösteremiyorsunuz.

B) Okul kitaplarındaki bu bilgiler, gözden geçirilmek

    zorundadır.

C) Şunları daha sonra çözüp sonuçlarını bir kâğıda  

    yazın.

D) Tanpınar’ı çok severim, o benim hayata bakışımı

    değiştirmiştir.

E) Bu kitapları kitaplığa, ötekileri masaya koyar mısın?

4.  İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

A)  Maupassant – Olay hikâyesi

B)  Sait Faik – Olay hikâyesi

C)  Çehov –Durum hikâyesi

 D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi

E)  Memduh Şevket- Olay hikâyesi

 

5. Sen gösterdiğin saygıyla onların seni sevmesini sağladın. Ama yaptıklarını bize anlatırken bunları balon gibi büyütme artık.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zamir, edat, zamir, bağlaç, zarf

B) İsim, bağlaç, sıfat, edat, isim

C) Zamir, bağlaç, zamir, edat, zarf

D) İsim, bağlaç, zamir, edat, isim

E) Zamir, bağlaç, sıfat, edat, zarf

6. "Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki

değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "yanlış" yerine "doğru" getirilerek.

B) "davranışın" yerine "sözlerin" getirilerek.

C) "yerine" sözcüğü yerine "doğru" sözcüğü getirilerek.

D) "hemen" yerine "şimdi" sözcüğü getirilerek.

E) "yanlış" sözcüğünden sonra, "olduğunu" sözcüğü getirilerek.

7. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.

B) Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.

C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun

    Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.

D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli

     ögeleridir.

E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere

    Maupassant tarzı hikâye denir.

 

8.         Bir sen vardın oysa

     Bir senin gözlerin kalmıştı

     Okyanustan iki damla.

     Şimdi masmavi iki ayrılık onlar.

 Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi

  yoktur?

A)Ekfiil                         B) Birleşik zamanlı fiil

C)Ek fiili düşmüş isim    D) Basit yapılı fiil

       E)Basit zamanlı fiil

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?

A) Hiçbir zaman elimde kalemle okumadım.

B) Birçok kimse, bundan başka bir yönteme

    başvurmuyor.

C) Bir doğru üzerinde iki nokta işaretleyelim.

D) Radyoteleskoplar kurularak araştırmalara

    başlanmış.

         E) Selam verip ayrı ayrı ellerimizi sıktı.

10.     Doğruları yalanlarla anlattığım,

         Göğüs kafesimin içinde bir yerde,

         Bir şiir dünyam var benim.

         Dünyadan çıkar orada yaşarım

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Üçüncü kişiyle çekimlenmiş fiil yoktur.

B)  İki zincirleme ad tamlaması vardır.

C)  Bir sözcükte iki farklı ses olayı olmuştur.

D)  İki edat (ilgeç) vardır.

       E)  İki zamir (adıl) vardır.

11. Son diye bir şey yoktu sanki. Yaşadığımız an vardı. Düşen kar  taneleri arasında eriyenler olsa bile hemen üstüne bir tane daha yağıyordu. Eğer son diye bir şey yoksa, gerçekten kazanmak ya da kaybetmek diye bir şey de yoktu. Yaşanılan süreç vardı sadece. Yaşamın sırrı buradaydı.

Bu parça ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim fiil kullanılmıştır.

B) Sıfat fiil kullanılmıştır.

C) Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir.

D) İyelik eki almış sıfat fiile örnek gösterilebilir.

E) Zarf fiil kullanılmıştır.

 

2013 2014 12.sınıf Dil ve anlatım yazılı soruları,2013 2014 Dil ve anlatım yazılı soruları,Dil ve anlatım 12.sınıf yazılı soruları,12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı,12.sınıflar Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı,12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,12.sınıflar Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları,12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılısı,12.sınıflar Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılısı,Genel lise 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Çok programlı lise 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Anadolu lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Meslek lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Fen lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Anadolu öğretmen lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Endüstri meslek lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,Dil ve anlatım 12.sınıflar 1.dönem yazılı soru,Dil ve anlatım 12. Sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları,Dil ve anlatım 12.sınıf 1.dönem 2.yazılısı,İmam hatip lisesi 12.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,2013 2014 12.sınıflar Dil ve anlatım dersi 1.dönem 2.yazılı soruları, eokullise 12.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soruları,eokul lise 12.sınıf yazılı soruları,e okul lise 12.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,eokullise 12.sınıf yazılı dil ve anlatımPaylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 2 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 2 = 16

owszpdig -
12 Şubat 2014 - 13:17

fizik kitap cevapları nerde

admin -
12 Şubat 2014 - 17:23

sitemizde var

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,