2013 2014 11.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarımeb ders oyun

Ana Sayfa » Ders Kitabı Çözümleri » 2013 2014 11.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
Sitemize 08 Kasım 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


2013 2014 11.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

1) İtilaf devletleri katılmıştır… (İngiltere, Fransa, Rusya)

2) Fransa; Antep, Maraş, Adana Dörtyol

İtalya; Antalya, Muğla, Konya

Yunanistan; İzmir

Ermeniler; Kars/Sarıkamış eokullise.com

Gürcüler; Batum

İngiltere; Musul'u işgal edip Samsun ve Merzifon'a asker çıkardı

3)ABD Cumhurbaşkanı Wilson barışın prensiplerini belirlemek amacıyla 8 ocak 1918'de 14 madelik bir program yayımladı.

4)Bağımsız devletlere bölmek için.

5) Batı Anadolu'yu ve Trakya'yı ele geçirerek Ege Denizi çevresinde büyük bir Yunan devleti kurmak amacıyla katılmıştır.

6) İzmir Yunanlılar tarafından 15 mayıs 1919'da işgal edilmiştir.

7)Padişah ve hükümet işgalleri kolaylaştırmıştır milliyetçilik yada ülkenin kurtarılması yerine mandacılığı savunmuş kendilerini düşünmüşlerdir.

8) Ortak özellikleri;

Bulundukları bölgelerin tarih, coğrafya, nufüs yönünden Türk olduğunu kanıtlamak.

Büyük devletlere karşı haklarını savuna bileceklerini göstermek.

Propaganda ve yayın faaliyetleriyle halkı bilinçlendirmek.

İşgalleri yavaşlatmak, durdurmak kurtuluşu gerçekleştirmek.

İşgaller başladıktan sonra silahlı mücadeleye girişmekteydiler.

cemiyetlerin kurulması;

Kürt teali cemiyeti; Merkezi İstanbul.

İslam teali " ; Konya’da şubesi olup istanbul’da kurulmuştur.

İngiliz muhipleri " ; İstanbul’da kurulmuştur.

Wilson Prensipleri cemiyeti; İstanbul’da kurulmuştur.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye fıkrası; istanbul’da kurulmuştur.

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Edirne’de kuruldu.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Merkezi istanbul’da kurulmuş Erzurum ve Elazığ'da şubesi var.

İzmir müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti; İzmir’de kuruldu.

Redd-i ilhak Cemiyeti; İzmir’de kurulmuştur.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Trabzon’da kurulmuştur.

Kilikyalılar cemiyeti; İstanbul’da kuruldu.

Milli kongre cemiyeti; İstanbul’da kuruldu.

9)Kürt teali cemiyeti; Cemiyetin amacı Wilson prensiplerini kullanarak Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır'da ayrı bir devlet kurmak.

İslam teali cemiyet; Hilafet ve saltanatı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

İngiliz Muhipleri cemiyeti; İngiliz mandacılığını savunuyordu bunun için çalışmalar yapıyordu.

Wilson Prensipleri Cemiyeti; ABD mandacılığını savunuyordu.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye fıkrası; Ülkenin kurtuluşunun Padişah ve halifenin çevresinde toplanmakla mümkün olabileceği görüşündeydi bunun için çalışmalarını yaptı.

10) Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Ant. hükümlerine şiddetle karşı çıkarak işgaller karşısında hükümeti uyardı.

Çünkü bu antlaşmaya göre Türkiye isimli bir devletin kalmayacağını çok ağır bir antlaşma olduğunu biliyordu.

Ne yazık ki Hükümet ve Padişah işgalleri kolaylaştırıyor ve mandacılığı savunuyordu.

Mustafa Kemal Ülkeyi kurtarmak amacıyla İstanbul'a geldi Boğazlarda düşman gemisini görünce " geldikleri gibi giderler " sözünü kullanmıştı.

Hükümetin faydasını göremeyince Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunduğu günlerde sürekli yurdun nasıl kurtarılabileceği arayışları içindeydi.

1)

1.Devlet yönetiminde hanedan üyeleri görev almıştır.

2.Doğunun yöneticisi batının yöneticisinden üstündür.

3.Toplumsal sınıflaşma ve kölelik vardır.

4.Boylar iç işlerinde özerktir.

5.Hükümdarlar halk tarafından seçilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinin özellikleri arasında yer almaz?

2)

ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez ?

*a-Türklerde veraset sistemi

*b-Türklerin yabancı dil benimsemeleri

*c-Türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri

*d-merkeziyetçi yönetim benimsemeleri

*e-Türk yöneticilerin çin prensesleriyle evlendirilmesi

3)Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya İlk Türk-İslam devletlerinde ne ad verilir?

a-İkta askerleri

b-hassa ordusu

c-eyalet askerleri

d-atabeylik askerleri

e-kapıkulu askerleri

 

4)Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibidir. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.

buna göre aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?

a-taht kavgalarının engellenmesi

b-ülke bütünlüğünün korunması

c-sınırların denetim altında tutulması

d-ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması

e-dini serbestliğin yaygınlaştırılması

5)

Osmanlı devletinde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

a-senedi ittifak

b-tanzimat fermanı

c-ıslahat fermanı

d-I. meşrutiyet

e-Babıali baskını

6)

a-üyeleri padişah tarafından seçilirdi.

b-ömür boyu görevde kalabilirlerdi.

c-26 üyeden oluşurdu.

Yukarıda özellikleri verilen I. meşrutiyet dönemindeki meclis hangisidir?

a-heyeti vükela

b-Divan-ı ahkam-ı adliye

c-mebusan meclisi

d-ayan meclisi

e-meclisi ali

7) Aşağıdakilerden hangisi I. meşrutiyet dönemine ait değildir?

a-padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi vardır.

b-Kanunlarda son karar padişaha aittir.

c-yasama ve yürütme hakkı padişaha ve hükümete aittir.

d-ayan meclisi üyeleri padişah tarafından seçilmiştir.

e-hükümet meclise karşı sorumludur.

8)

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde batı etkisi görülmez?

a-Tanzimat Fermanının ilanı

b-Senedi ittifakın imzalanması

c-kanuni esasinin kabulü.

d-ıslahat fermanının ilanı

e-I. meşrutiyetin ilanı

9)

I.TBMM hükümeti , meclisin kendi içindeki delegelerden seçilmiştir.

II.Yasalar TBMM tarafından çıkarılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

a-güçler birliği benimsenmiştir.

b-millet egemenliğini benimsemiştir.

c-demokratik değildir.

d-kabine sistemine geçilmiştir.

e-meclis hükümeti değildir.

 

11.SINIF TARiH KiTABI ÖLÇME DEÐERLENDiRME CEVAPLARI (sayfa.60-61 , 98-99)

 

Sayfa 60-61 :

 

A bölümü:

1.C

2.B

3.E

4.C

5.D

6.D

7.E

8.B

9.A

 

B bölümü:

1.D

2.Y

3.D

4.D

5.Y

6.D

7.Y

8.D

 

C bölümü:

 

1.Kurultay

2.Aygici

3.Karahanlilar

4.Divan-i Saltanat

5.Nizami Alem

6.II Mahmut(2.mahmut)

7.ittihat ve Terakki

8.1934

 

 

Sayfa 98-99 

 

A bölümü:

 

1.C

2.B

3.B

4.D

5.A

6.E

7.A

8.C

9.D

10.E

11.B

 

B bölümü:

1.D

2.D

3.Y

4.D

5.D

6.Y

7.D

8.Y(yatay hareketliklik)

9.Y

10.D

 

C bölümü:

 

1.yurt

2.Gök Tanri

3.bodun

4.Ahmet Yesevi

5.nevbet

6.tebaa

7.vakiflar

8.vatandaşlık

 Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 3 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 6 = 42

kaan kaya - adana
17 Kasım 2013 - 20:27

adanalıyık allahın adamıyık

fdesda - kutahya
11 Şubat 2014 - 22:54

diğer cevaplar nerede

admin -
11 Şubat 2014 - 23:06

en kısa zamanda olacak