2013 2014 10.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarımeb ders oyun

Ana Sayfa » Ders Kitabı Çözümleri » Tarih » 2013 2014 10.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
Sitemize 08 Kasım 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


Meb 10.Sınıf Tarih Sayfa 39-55 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

2013 2014 10.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

10.Sınıf Tarih Sayfa 11 Soruları ve Cevapları

SORU: Osmanlı Devleti’nin Çimpe Kalesini alarak Rumeli’ye yerleşmeye başlaması Balkanlar ve Avrupa’yı nasıl etkileyebilir?

Çimpe Kalesinin alınması Osmanlı Devleti’ne Avrupa kapılarını açmıştır. Çimpe Kalesinin alınmasıyla, Müslüman Osmanlının Rumeli’ye yerleşmeye başlaması Balkanlar ve Avrupa’nın sadece siyasi değil, etnik ve dini mensubiyet haritasını değiştirecek en önemli adımdır

SORU: Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının amaçları neler olabilir?eokullise.com

Bölge bereketli topraklara sahipti ve daha önemlisi Edirne, iki kıta arasında topraklarıyla verimli doğal bir geçitti. Edirne Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üsttü. Başkent Bursa, Avrupa ve Balkanlara uzak kalıyordu. Bu yüzden Sırpsındığı zaferinden sonra 1. Murat, 1365′te devlet merkezini Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.

10.Sınıf Tarih Sayfa 12 Soruları ve Cevapları

Soru: Osmanlı devletinin Türk Beyliklerine karşı izlemiş olduğu politikanın bu beyliklerin I.Kosava Savaşındaki tutumu üzerine etkileri neler olmuştur.

 

Osmanlı Beyliği kurul­duğu sırada Anadolu beylikleri arasında, Anadolu Sel­çuklu Devleti’nden kalan mirasın paylaşımı konusunda kısır savaşlar vardı. Osmanlı Devleti’nin de bu mücadeleye girmesi pek sonuç vermeyeceğinden, Osmanlı yö­neticileri yönlerini batıya döndürmüşlerdir.1.Kosava savaşında ,Osmanlıyı dolayısıyla İslamı balkanlardan atmak için haçlı ordusu birleşince, Anadolu Beylikleride İslam padişahına yardım etmek için asker göndermişlerdir.

I.Muratın Kosova Savaşı Öncesinde Devlet Adamları ve Komutanlarının Fikirlerini Almasının nedenleri neler olabilir

1- I.Murat çok iyi bir eğitim almıştı. Halkına karşı şefkatli devlet adamları ve komutanlarına karşı saygılıydı.

2-1.Kosava savaşı diğer savaşlara benzemiyordu. Çünkü diğer savaşlarda tek bir devletle savaşmışken bu sefer karşısında ittifak vardı. Düşman ordusu daha fazlaydı. Bu yüzden düşmana karşı hep birlikte savaş stratejisi geliştirmek istedi.

10.sınıf Tarih Sayfa 13 Cevabı

1299′da bağımsız olan Osmanlı devletinin 1389 yılı itibarıyla gösterdiği siyasi gelişim hakkında neler söylenebilir

sayfa 13-osmanlı devletinin zemini çok iyi olduğu için çabucak ve dikkatli bir biçimde ilerlemişlerdir. amacı balkanları hakimiyet altına almaktı zaten bu yüzden beyliklerle arasını iyi tutmaya çalışmış ta ki yıldırım Beyazıt’ın birden beylikleri bir çatı altına toplamasıyla düzen her ne kadar sağlansa da çatışma yaşanmış..11 senelik bir fetret devri yaşanmış

10.Sınıf Tarih Sayfa 14

Yıldırım Bayezıd’in Tutumu Nigbolu Kalesinin Savunulmasını Nasıl Etkilemiş Olabilir?

Askerlerin cesaretini , kuvvetini ve sultanına olan güvenlerini arttırmıştır.

10. Sınıf tarih cevapları sayfa 15

1)Osmanlı devleti’nin beyliklere karşı tutumu= osmanlı devleti beylikler ile iyi bir şekilde geçinmiştir

2)ahilerin desteği=Osman Bey’in manevi destekleyicisi olmuşlardır. Osman Bey ele geçirdiği bir bölgeye nasıl yönetim uygulayacağını ahilere sormaktaydı

3)Anadolu’nun siyasi durumu=1243 Kösedağ savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozulmuştur. Bu durum ;Anadolu’da siyasi boşluk meydana getirmiştir

4)Bizansın ve balkanların siyasi durumu=karışıklık içindelerdi ve taht kavgaları vardı

5)Adaletli ve hoşgörülü politika=savaşlarda ele geçirilen topraklarda yaşayan insanlara hoşgörülü ve adaletli davranılmıştır

Sayfa 16:

amaç: Türkleştirmek ve islamlaştırmak

Gerekçesi: lojistik destek sağlama, yerleşik hayata geçirtmek, arazileri işletmek

Yöntemi: güçlü beylikleri, kavgalı beylikleri, göçebe olanları, gönüllü olanları

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 17 Proje Ödevi

Tarih Proje Ödevi (Sayfa 17)

Osmanlı Devletinin Balkanlara Hakim Olmaya Başlamasından Sonra Burada Meydana Getirdigi Mimari Eserler [Cami, Han, Hamam, Köprü, Medrese] Arastırma Yapınız Ve Resim Albümü Hazırlayınız

 

Osmanlı devletinin sadece Balkanlar’da 15787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koymuştur. Sadece Bulgaristan’daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır.

Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü) ve Samokov’da bir Türk çeşmesi

Bu mimari yapılardan Romanya Babadağ’daki Sarı Saltuk Türbesi; Arnavutluk Kruya’da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay’da Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık’ta Akyazılı Tekkesi ve İmareti; Köstendil’de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü; Budapeşte’de Gül Baba Türbesi; Kosova Priştine’de Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi; Üsküp’te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han; Filibe’de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii; Sofya’da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala’da Mehmet Ali Paşa Medresesi, yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe’de saat kuleleri; Peç’te Kazım Paşa Camii gibi çeşitli örnekler günümüze kadar ulaşmıştır Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal edilmiş durumdadırlar Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya’da bulunanlara göre çok daha kötü durumdadır Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar İhmal ve bakımsızlığın yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların tükenmesine yol açmaktadır

Macaristan’da Osmanlı’dan kalan en büyük mimari eser olan Gazi Kasım Paşa Camii şu anda kilise olarak kullanılıyor C*****n kubbesi, Hunyadi Yanoş heykeliyle yüz yüze Peç’in en kalabalık meydanına bakıyor

Macaristan’ın her yerinde Osmanlı’nın izlerine rastlamak mümkün İşte, Kanuni döneminde kuşatılmasına rağmen, kışın bastırması sebebiyle alınamayan, 1596 yılında III Mehmed tarafından fethedilen Eğri Kalesi’nden bir görünüm III Mehmed, bu zaferden dolayı, Osmanlı tarihinde “Eğri Fatihi” olarak anılır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 18-19-20

Soru :Orhan Bey ve I.Murat Dönemlerinde Anadolu Türk Birliğini Sağlamak İçin Nasıl Bir Politika İzlenmiştir?

Osmanlı Devletinde, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey döneminde başlanıldı ve ilk olarak Karesi Beyliği’ni Osmanlı topraklarına kattılar

I. Murat Anadolu Türk birliğini sağlamak için de önemli çalışmalar yaptı. Bu konuda barışçı bir yol takip etti. Germiyanoğullarından Kütahya, Tavşanlı ve Simav çeyiz olarak alındı. Hamitoğullarından Isparta, Yalvaç ve Akşehir dolayları parayla satın alındı. Bu durum Karamanoğulları ile ilişkileri bozdu. I. Murat Karamanoğullarını Konya’da yendi. Böylece Anadolu’da Osmanlı üstünlüğü sağlandı.

Soru :

Osmanlı Devletinin Memluklerle Arasının Açılmasının Nedenleri Neler Olabilir?

Yıldırım Bayezid döneminde aranın açılmasının sebebi :

Yıldırım Bayezid (bk. Resim: 9), 1399′da Memlüklere ait olan Malatya’yı aldı. Ar­kasından, Dulkadiroğulları Beyliği’nin merkezi Elbistan’ı ele geçirdi. Malatya ve Elbis­tan’ın alınması, Osmanlılar ile Memlüklerin arasını açtı. Timur’un Anadolu’ya girme­ye hazırlandığı bir sırada, Memlükler gibi kuvvetli bir dostun kaybedilmesi, Osmanlı­lar için iyi olmadı.

Soru : Hariyata göre Yıldırım Bayezit’in Anadolu Türk birliğini sağlama çabasının sonuçları hakkında neler söylenebilir?

. Murat’ın yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti önce Anadolu’ya geçerek Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları beyliklerine son verdi. Karamanoğulları ve Candaroğulları beyliklerini de kendisine bağladı. Kadı Burhaneddin’in ölümü üzerine Sivas ve dolayları da Osmanlılara bağlandı. Böylece Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.

Sayfa 19

Soru : Yıldırım Bayezıt ve Timur’un Birbirlerine Karşı Üstünlük Kurmak İstemelerinin Nedeni Ne Olabilir

Temel Neden : İkisininde kendisinin üstünde herhangi bir güç olmasını istememesi.

Ayrıca :

Çin seferine çıkmak isteyen Timur’un batısında kuvvetli bir devlet bırakmak istememesi,

Yıldırım Bayezid’in ortadan kaldırdığı Anadolu Türk beyliklerinin beylerinin Timur’a sığınarak onu Osmanlılara karşı kışkırtması,

Timur’dan kaçan Ahmet Celayir ve Kara Yusuf’un Yıldırım Bayezid’e sığınıp onu Timur’a karşı kışkırtması,

Timur’un, Yıldırım Bayezid’den kendisine bağlı olmasını, Ahmet Celayir ve Kara Yusuf’u kendisine vermesini, ayrıca Anadolu beyliklerinin de yeniden kurulmasını istemesi

Sayfa 20

Soru :

Timur’un Türk Devletleri Üzerine Düzenlediği seferlerin Türk Dünyasına Etkileri

Anadolu’daki Türk tarihi için de büyuk bir felaket oldu. Zira bu savasin verdigi zafer sarhoslugu ile Timur, bir kasirga gibi eserek bütün bir Anadolu’yu yakip yikmisti. Bu arada çocuklar dahil olmak üzere binlerce kisiyi esir alip hunharca katl etmekten de çekinmedi.Timur, Anadolu beyliklerini yeniden canlandirarak Osmanlılar da dahil olmak üzere hepsini kendine bagladi. Böylece Anadolu birligini de parçalayarak Osmanlı Devleti’nin büyük mücadeleler sonucunda kurmaya muvaffak oldugu bu birligi ortadan kaldirarak, bölgedeki Islâmî hareketin zayiflamasina sebep oldu. Böylece Türk- Islâm topraklarinin ortasinda bir ada gibi duran Hiristiyan Istanbul’un fethi ve Anadolu birliginin yeniden kurulmasi yarim asir gecikmis oldu

Soru:

Timur’un Osmanlı Topraklarını Yıldırım Bayezıt’ın Oğulları Arasında Paylaştırmasındaki Amacı Neler Olabilir

Timur,  Semerkant’a  dönerken  arkasında  güçlü  bir  Osmanlı  Devleti  bırakmak istemiyordu. Bu yüzden Osmanlı  topraklarını Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında paylaştırdı.

Soru :

Fetret Devrinde Anadolu ve Balkanların Durumu Karşılaştırıldığında ,Anadolu’da Toprak Kayıplarının Yaşanmasının Nedenleri Neler olabilir?

Osmanlı devletini parçalanma siyaseti güderek Yıldırım Bayezit ogulları arasında paylastırdı .Türk beyliklerini de yeniden canlandırdı.

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 21-22-23

Sayfa : 21

Soru 2: Bizans’ın ,şehzadeleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettirmesinin nedenleri neler olabilir?

cevap :

Taht kavgalarının cıkmasını saglamak ve devleti yıkmak

Fetret Devrinde Osmanlı devletinin Balkanlarda Önemli Bir Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri Neler Olabilir?

Fetret Devrinde Osmanlı maddi ve manevi pek çok zarara uğradı. Osmanlı Devleti

dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkanlardaki varlığını sürdürdü. Bunun en

büyük nedeni Osmanlı Devleti’nin Balkan uluslarına uyguladığı hoşgörülü ve adaletli

yönetimdir.

Cevap 2

Gerçekten Ankara’da uğranılan hezimet, Balkanlar’daki Hıristiyan tebaa üzerinde kötü denebilecek hiç bir tesir yapmamistı. Hıristiyan Balkan halkları, Osmanlı idaresine bagli kalmislardi. Bu durum, Rumeli’deki Osmanlı idaresinin komsu Hiristiyan devletlerden daha âdil oldugunu gösteren en açik delillerden biridir. Osmanlı Devleti, bagli bulundugu dinin geregi olarak gayr-i müslim tebeasina karsi âdilâne bir idare ve siyaset takip ediyordu ki, bu da, o firtinali ve tehlikeli havada Rumeli’nin hadisesiz olarak elinde kalmasina sebep olmustu. Bazi yabanci kaynaklar, Osmanlı Devleti’nin, Timur’un darbesini yeyip parçalandigi ve sehzadeler arasinda taht kavgalari basladigi halde Balkan devletlerinin Osmanlılar’a karsi birlesememelerini, kiliselerinin birlesmemesine baglamislardir. Halbuki Osmanlı idaresi, tebeasi arasinda adalet ve âhengi temin etmek ve onlarin dinî islerine karismamak suretiyle bu güveni saglamis oldu. Bundan baska Osmanlılar, Balkanlardaki Hiristiyan Ortodoks mezhebine mensub mutaassib halkin Katoliklere karsi âdeta müdafaasini üstlenmislerdi. Bu anlayisla, onlarin dinî ve vicdanî akidelerine karsi saygi gösteriyorlardi. Bu sebeple onlarin bu akidelerine kimsenin müdahale etmesine de izin vermiyorlardi. Bunun içindir ki Rumeli’deki Ortodoks tebea huzur içinde yasiyordu

Soru 2: Bizans’ın , şehzadeleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettirmesinin nedenleri neler olabilir?

cevap :

Taht kavgalarının cıkmasını sağlamak ve devleti yıkmak

sayfa 22

Soru : Antlaşma maddeleri incelendiğinde (Edirne-Segedin antlaşması) bu antlaşmanın Osmanlı Devleti açısından önemi neler olabilir.

Cevap: II.Murat haçlı ordusuna karşı savaşı kaybetse de bu antlaşmayla balkanlardaki güvenliği sağlamıştır.

Sayfa 23

2.Murat’ın Karamanoğulları üzerine sefer düzenlerken devrin alimlerinden fetva almasının nedenleri neler olabilir?

cevap :

fetva din adamlarından alınan hüküm ve karardır. Bir müslüman devletinin kendilerine tehdit olusturan bir müslüman devletine saldırmasında bir sakıncası olmadıgı için fetva vermislerdir.

Soru :

“Tarih şeridinden faydalanarak Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da ve Balkanlarda hakimiyetini sağlayan faaliyetlerini tablodaki yerlere yazınız.”

Anadolu’da Hakimiyeti Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

Bursa’nın fethi, İznik’in Fethi, Karesioğulları Beyliğinin alınması, Germiyanoğulları Beyliğinin alınması, Aydınoğulları Beyliğinin alınması, Menteşeoğulları Beyliğinin alınması, Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı, Ankara Savaşı, Saruhanoğulları Beyliğinin alınması, Hamitoğulları Beyliğinin alınması,

Balkanlarda Hakimiyeti Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

I Kosava Savaşı,1396 Niğbolu Savaşı, Edirne’nin Fethi, Çimpe’nin Alınması, Sırpsındığı Savaşı, Çirmen Savaşı,1444 Varna Savaşı, II.Kosova Savaşı,

1444 Edirne Segedin Antlaşması

Sayfa 24

Soru : Osmanlı Devleti’nin Balkanlara hakim olmasında burada uyguladığı hosgörü ve vergi adaleti politikasının etkileri neler olabilir?

cevap:

Bizansın halka karsı tutumu Osmanlı’dan farklıdır. Bizans devleti halka eziyet edip ve soyuyordur.

Ama Osmanlı devleti ise halkı kendi din, dil, kültürlerinin yasayabilmemeleri için serbest bıraktı hoşgörüsü nedeniyle. Vergi konusunda ise Osmanlı devleti dönemli alınan vergiler bizans imparatorlara kıyasla pek hafif kalıyordu.

Soru : Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hosgörü politikasından yola çıkarak çevrenizde farklı düsünce ve inançlara sahip olan insanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusundaki düsüncelerinizi söyleyiniz.

cevap

Osmanlı devletinin izledigi politaka ile şimdi hosgörü arasında pek fark yoktur.. Bizde çevremizdeki insanların farklılıklarına saygı duymalıyız. Bu hoşgörümüz sayesinde ;görünüşü durumu konuşması davranışı ve değerleri doğal olarak farklı olan insanlarlar barış ve huzur içinde yaşarız.

10.Sınıf  Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 25-26-27-28-29-30-31

NoT : Cevaplar kendi araştırma ve bilgimize göre hazırlanmıştır. Cevapları sınıfta hocanıza muhakkak onaylatın.

Sayfa 25

Soru 1:Osmanlı kültür ve medeniyeti hangi medeniyetlerden etkilenmiş olabilir?

cevap:

İslam medeniyetinden

Soru 2: Osmanlı devlet teşkilatı içinde yer alan kurum ve kurulusların farklı zamanlarda ortaya çıkmıs olmasının nedenleri neler olabilir?

Cevap:

Hepsi farklı padişahlar tarafından dönemin ihtiyacına binaen çıktığı için farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır

Sayfa 26

Soru :Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının devlet yönetiminde sağlayacağı avantajlar neler olabilir?

cevap:

Bu uygulama ile yönetimde deneyim kazanıyor ve devletin başına geçinde bu deneyimlerden yararlanıyorladı

Soru 1 :Osman Bey’e göre yönetimde başarılı olabilmek içn hangi konulara dikkat etmek gerekir?

cevap:

Din işlerine, Zulumlerden sakınmasına ve onları devletten uzaklastırmasına, devlet hazinesini korumasına ,devlet ve askeri erkanlarını korumasına Alimler ,fazıllar ,sanatkarlar ,ediplere önem vermesi

Soru 2 Şeyh Edebali’nin vasiyeti ile Osman Bey’in vasiyeti karşılaştırıldığında ortak yönlerinin neler olduğu söylenebilir?

cevap:

Din ve devlet adamlarına sahip cıkmaları

Sayfa 27

Soru : Osmanlı Devleti’nde zaman içerisinde yeni kurumların olusturulmasının sebepleri neler olabilir?

cevap:

Osmanlı Hükümdarları yasama , yürütme yargı yetkilerinin kendilerinde toplamıslardı. Ancak padisahlar bu uygulamaların daha kolay ve seri olabilmesi için yeni kurumlar yeni görev dagılıslarına gitmişlerdir

Sayfa 29

Yeniçerilerin askerlikten başka işle uğraşmamalarının nedenleri neler olabilir?

Yeniçerilerin evlenmesi yada askerlikten başka işlerle uğraşmaları Askeri Sistemin Bozulması na neden olur. Zaten ilerleyen zamanlarda yeniçerilerin askerlikten başka işlerle uğraşması ,Osmanlının duraklama dönemine girmesinin sebeplerinde birisi olmuştur..

Sayfa 30-31

Soru : Üç Yıl üst üste Toprağını Ekmeyenlerin Dirliklerinin Alınmasının Neden Neler Olabilir

Üretimde devamlılığı sağlamak için..

Yeniçeri Askerleri İle Tımarlı Sipahilerin Özelliklerini Maddeler Halinde Yazınız?

Yeniçeri

Yeniçeri, Osmanlı Devleti’nde askeri bir sınıftır.

Yeniçeriler, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmıdır.

Yeniçeriler, Osmanlı Devleti’nin sınırlarında yaşayan yunan, sırp, arnavut gibi hristiyan topluluklarından toplanan yetim çocuklardan oluşmuştur.

Padişahın çevresinde bulunan yaya askerlerdir.

Üç ayda bir ülufe adı verilen bir maaş alırlar savaşa gittiklerindeyse sefer bahşişi alırlardı.

II.Mehmet’ten İtibaren Cülus Bahşişi Almak Gelenek olmuştu.

Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdi. Yeniçeri ocağı II. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmıştır.

17. yy’dan itibaren tekrar müslümanlardan da Acemi Ocağı’na alım yapılmaya başlandı.

Yeniçeriler askerlik dışında bir işle ilgilenmezler

ve emekli olana kadar evlenmezlerdi

En üst derecedeki

komutanları Yeniçeri Agası idi.

Tımarlı Sipahiler

Tımarlı Sipahiler, Osmanlı Ordusu’nun en önemli kesimlerindendi.

Tımarlı sipahiler Türklerden oluşurdu. Timarlı sipâhiler tamamen Türk soyundan gelirdi

Tımarlı sipahiler tımar sahiplerinden ve bunların beslemekle yükümlü oldukları askerlerden meydana gelirdi.

Bir seferden 2-3 ay önce tımarlı sipahilere hazır olmaları emredilirdi.

Bütün sipahilerin sefere katılması zorunluydu.

Sipahilerin subaylarına Alaybeyi denirdi.

Her alaybeyi 1000 sipahiyi kumanda ederdi.

Silahları kılıç, ok-kalkan, mızrak idi.

Her sipahiye bir de at verilirdi.

Başlarında miğfer üstlerinde zırh bulunurdu.

Tımarlı sipahiler atlı olduğundan hızlı hareket edebilirlerdi.

Bu nedenle düşmanı çember içine almak ve kaçan düşmanı kovalamak onların göreviydi.

Akıncılar sınır boylarında oturur, seferde ordunun güvenliğini sağlardı.

Bir kaç dil bilen tımarlı sipahiler istihbarat görevi yaparlardı.

Barış zamanında ise düşman topraklarına akınlar düzenlenirdi.

Ayrıca onların eğittiği askerlere cebelü denirdi.

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları

Sayfa 32

Soru: Osmanlı Toprak Sisteminin Sağladığı Faydalar Nelerdir

Osmanlı devletinde topraklar genel olarak 6′ya ayrılırdı..

Öşriye

Hareciye

Dirlik

Has

zeamet

Tımar

Osmanlı Devleti’nde toprak ve ordu sisteminin temelini Tımar Sistemi oluştururdu. Bu sistemde devlet “Tımarlı Sipahi’ye belli bir toprak parçası verirdi. Tımarlı Sipahi, emrindeki askerlerle bu toprağı ekip biçer, elde edilen gelir, askerlerin ihtiyaçları ve eğitimi için harcanırdı. Çok disiplinli bir asker topluluğu olan Tımarlı Askerler, savaş zamanında savaşlara katılırlardı.

Yararları

İdari : Merkezi otoritenin taşradaki egemenliğini arttırmıştır.

Askeri : Her an savaşa hazır asker bulunuyor, devlet asker yetiştirmekten kurtuluyordu.

Ekonomik : Devlet bazı görevlilerine maaş vermekten kurtuluyor

Vergiler daha çabuk toplanıyor

Üretimde devamlılık sağlanıyordu.

Sayfa 33

Osmanlı Devletinin Ticarete Verdiği Önemin Sebepleri Neler Olabilir?

Ticaret gelişirse ülkede gelişir. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar, doğudan ve batıdan gelen ticaret yollarının birleştiği yerdi. Bu nedenle Osmanlılar, kuruluş yıllarından itibaren , ticaretin gelişmesine önem verdiler.

Osmanlı devletinde birer esnaf örgütü olan loncaların günümüzdeki benzerleri neler olabilir?

Fırıncı odaları ya da şoförler derneği olabilir

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 34-35 Cevapları

A)test :

1-) D

2-) A

3-) A

4-) D

5-) B

B)

C1)Bulunduğu coğrafi konumu ile hoşgörüsü sayesinde kısa bir sürede büyümüştür.

C2)Türkmenleri Rumeli’ye göç ettirerek ve yabancıların dil, din ve kültürlerine hoşgörü ile davranılmıştır.

C3)Anadolu’da siyasi birlik bozuldu

Osmanlı devletinin balkanlardaki fetihleri durdu

İstanbulun fethi geçikti

Osmanlı devleti yıkılma tehlikesi atlattı

Ve de 11 yıl süren fetret devri basladı (1402-1413)

C4) Osmanlı’da devlet anlayışı ; islam dini ve Türk medeniyetlerine dayanıyordu. İslam hukukuna göre hakimiyet Allah’a aittir.

C5)Devlet orduya kendi hazinesinden para harcamayıp timar sisteminden yararlanarak ordunun ihtiyaçları karşılanıyordur.

C-) Dogru- yanlıslar

D-D-D-Y-D

D-) Bosluk doldurma

1-) KAYI

2-)KARESİOGULLARI

3-)DİRLİK

4-)TIMAR

5-)LONCA

 

E-)Bulmaca

1-)Fetret devri

2-)Hanedan

3-)saltanat

4-)örf

5-)Tekfur

6-)Voyvoda

7-)İskan

8-)Çıkma

9-)Dirlik

10-)Hirfet

11-)Ahilik

12-)Lonca

13-)gedik

14-)Miri arazi

15-)Yörük

16-)Tahrir

 

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 36 Cevapları

Temel Kavramlar

Fetihname : ‘Fetihnâme, Osmanlı’da önemli bir savaş kazanıldığında bunu diğer İslam devletlerine, hanlara, prenslere, vali ve şehzadelere bildiren fetih mektuplarına denir.

Amanname : İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belgedir.

Babüssade : Topkapı Sarayının üçüncü kapısı

Rönesans : Sanat ve düşünce alanında ortaçağdan sonra açılan bir döneme verilen isimdir bu.

Reform :Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir

Katoliklik: katolik dogmalarını çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır.

Ortodostluk : Yunanca’da Ortodoks ” Doğru görüş inanç ve doğru itiraf” anl***** gelir.

Protestanlık : Protestanlık, Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biri. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi’nin sonucunda doğmuştur

Kalvenizm : Jean Calvin’in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyanlık mezhebi

Enginizisyon : Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistemi idi

Papalık : Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi’nin başı, Katolik Hıristiyanların dini lideri

Dogmatizm : A priori ilkeler, çeşitli dogmalar ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir

Hümanizm : Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, insanları sevme ülküsü, beşeriyetçilik.

Harem : Harem sözcüğü Arapça haram (yasaklama) kökünden türetilmiştir ve sözcük anlamı olarak kutsal bir alanı tanımlasa da kullanım olarak; giriş ve çıkışın denetimli olarak yapildığı, belirli kişilerin veya belli tür davranışların bulunmasının yasak olduğu bir yeri anlatır. Osmanlı İmparatorluğu’nda, haremin kutsallığı, saygıdeğerliği, dinsel saflığı temsil eden bir yer olması, sadece burada kadınların (anne, eş(ler), cariyeler vs.) bulunmasından değil, hane reisinin de haremde yaşamasından kaynaklanır

Divanı hümayun : eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula denirdi

Reaya :Osmanlı idarî ve siyasî sisteminde bir hükümdarın hüküm ve idaresinde bulunup vergi veren halk anlamında kullanılan bir terim.

Eyalet :  çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.

Sancak : Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü;

Kaza: Osmanlı yönetim teşkilatında köylerle sancak arasında yer alan yönetim bölümü

Muhtesip : Artuklular’da Neyliğin küçük kasabalarından valinin, dahili emniyetin sağlanması ve verginin toplanması görevini gören makam, kişi.

Yurtluk: Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi.

Ocaklık : Bir aileye, babadan oğla geçmesi için verilen mülk.

Birun : Osmanlı sarayında harem dairesinin ve enderunun, yani sarayın iç dairesinin dışında kalan bölüm

Enderun : II. Murat zamanında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur

Seyfiye : Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıftır

İlmiye : klasik Islâmî egitim kurumu olarak bilinen medresede, usûlüne uygun tahsilden sonra icâzet almak suretiyle mezun olup, Osmanli Devleti’nde hukuk, egitim, dinî hizmetler ve nihayet merkezî bürokrasinin kendi sahalari ile ilgili önemli bazı makamlarini dolduran Müslüman ve çogunlukla da Türkler’den olusan bir meslek grubudur

Kalemiye sınıfı, devletin yazışma, maliye ve dışişlerine bakarlardı.

İmtiyaz, Arapça bir kelime olup, özel, kişisel, başkalarına tanınmayan hak, ayrıcalık, kişi veya zümrelerin din, dil, ırk, sınıf v.b. sebeplerle üsttün görülmeleri ve bazı haklara sahip olmaları anlamlarına gelmektedir

Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklara kapitülasyon denir.

Hazine : Devlet Malı

Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 38 Cevapları

İstanbul’un tarihte birçok devlet ve kavim tarafindan kuşatılma nedenleri neler olabilir

Hz.Muhammed bir hadisinde “”“Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” diyerek istanbulu fethedecek orduyu ve komutanı övmüştür.Bu yüzden müslümanlar istanbulu alıp bu övgüye nail olmak için istanbulu tarih boyunca kuşatmışlardır.İstanbul ,  Türk-İslam dünyası fetihlerinde çok önemli bir yer, kutsal bir ideal, bir amaçtır.

Diğer önemli nedenlerde İstanbul’un Ekonomik,Coğrafi ,Jeopolitik Konumunun Önemidir.

Soru : Fatih ve Fetih Kavramları Size Neleri Çağrıştırmaktadır

Fetih Bir Toprağı Almaktır.Fatih İse Toprağı Alan Kişidir

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’ fethetmesini Çağrıştırmaktadır

İstanbul’un Fethedilmesinin Ekonomik ve Jeopolitik Nedenleri Neler Olabilir?

Soru:   İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?

a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi

b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,

c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,

d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,

e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,

f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,

g) Anadolu, Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.

Soru :  İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?

İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.

Kara ve deniz ticaret yollarının, özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.

Soru : İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?

a) Hz. Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi

b) İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması

 

Meb 10.Sınıf Tarih Sayfa 39-55 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

 Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 21 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


1 × 3 =

cemre esen -
17 Ekim 2013 - 17:56

çok teşekkürler çok yardımcı oldu ama sayfa 40 tan sonrasını da yapar mısınız. Lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Cemal Aksoy -
29 Ekim 2013 - 22:00

1-2 hafta içinde sitemizde yer alacaktır.

hülya yiğit - antalya
31 Ekim 2013 - 09:47

2.ünite soruların cevapları acilllll

ersen atalay - manavgat
31 Ekim 2013 - 09:48

2.ünite sorularının cvpları

ılcan deniz - manavgat
31 Ekim 2013 - 09:48

2.ünite sorularının cvpları

Cemal Aksoy -
31 Ekim 2013 - 17:44

2.ünite cevaplarını yazılılardan sonra paylaşmayı düşünüyoruz.

Cemal Aksoy -
31 Ekim 2013 - 17:45

Yazılılardan sonra paylaşılacaktır.

Cemal Aksoy -
31 Ekim 2013 - 17:45

Yazılılardan sonra paylaşılacaktır.

esra - izmir
01 Kasım 2013 - 13:41

süperrr teş. umutummm seni seviyorum

enes - trabzon
14 Kasım 2013 - 21:13

bundan sonrası nerde?

Cemal Aksoy -
14 Kasım 2013 - 21:49

En kısa zamanda olacaktır.

Kerem - İstanbul
15 Aralık 2013 - 15:07

Allah razı olsun :)

SINAV -
20 Aralık 2013 - 05:34

ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ

yusuf - adana
30 Aralık 2013 - 16:53

çok güzel

yıldız23 - istanbul
07 Ocak 2014 - 10:44

teşekkür

Cemal Aksoy -
07 Ocak 2014 - 17:35

biz teşekkür ederiz

ilknur - ankara
10 Ocak 2014 - 20:43

derslerime yardımcı oldu

cemşir -
23 Şubat 2014 - 14:23

sayfa 105  ile 150 arası cevaplar yokmu

 nasıl bir site o zaman

 

 

 

 

 

selin -
24 Şubat 2014 - 21:12

sayfa 102 ile 105 yok mu cok acil!!!!!!!!!!!!!!!!!!

fatih - nevşehir
01 Mart 2014 - 13:19

süper olmuş

enes - trabzon
30 Mart 2014 - 22:59

cemil abi bundan sonrasını da yazsan bak ne zamandır bekliyorum ? :)