ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

DİĞER İÇERİKLER
12.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevaplarımeb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Coğrafya » 12.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları
Sitemize 28 Haziran 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


12.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 3.YAZILI SORU VE CEVAPLARI

 

1. Aşağıda yazılan tarımı etkileyen faktörleri kısaca açıklayınız?

 

Sulama:

 

Makineleşme:

 

2.

aba

Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekilden yararlanarak yanıtlayınız.

 

a) Mercimek tarımının en fazla yapıldığı yer: ……….

 

b) Zeytin tarımının en fazla yapıldığı yer :……………

 

c) Mısır tarımının en fazla yapıldığı yer :……………..

 

d) Ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı yer:………….

 

e) Nadasın uygulanmadığı yer:……………………….

 

f)  Pamuk tarımının en fazla yapıldığı yer:…………

 

g) Tarımda makineleşmenin en az olduğu yer:……

 

h) Tütün üretiminin en fazla olduğu yer:……………..

 

ı)  Buğday tarımının yapılmadığı yer:…………………

 

i)  Fındık üretiminin en fazla yapıldığı yer:……………

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tarımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) Yer şekilleri                                            B) Toprak bakımı

C) Makineleşme                                        D) Gübreleme

E) Pazarlama

 

4. Aşağıda bazı tarım ürünlerinin yıllara göre üretim miktarları (ton) verilmiştir.

abb

Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız.

 

a) Hangi merkezde ekstansif tarım yapılmaktadır…..

 

b) Hangi merkezde tarım alanlarında doğal koşullara bağımlılık daha  fazladır ………..

 

 

5. Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları nelerdir yazınız.

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

 

6.

abc

Bir ülkenin nüfusunda son elli yılda yukarıdaki gibi bir değişim yaşanmıştır. Buna göre bu ülkede nasıl bir nüfus politikası (eokullise.com) izlenmiştir. Kısaca açıklayınız.

 

 

7.

abd

Haritada numaralandırılmış alanların hangisinde nüfus daha fazladır:…………………..

 

 

8. Tükenmeyen daimi doğal kaynaklar nelerdir yazınız.

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

 

9. Bayburt ve Kuşadası’nda nüfus artışının nedenleri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     Bayburt                   Kuşadası

A) Maden                      Tarım

B) Tarım                        Turizm

C) Maden                      Hayvancılık

D) Turizm                      Turizm

E) Hayvancılık              Maden

 

10. Ülkemizde çeşitli nedenlerle bazı tarım ürünlerin üretim alanları devlet kontrolü altındadır.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için böyle bir durum söz konusu değildir?

A) Tütün

B) Keten Kenevir

C) Pirinç

D) Haşhaş

E) Mısır

 

11.

abe

 

Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde iklim koşulları pamuk tarımı için uygun değildir?

A) I                                 B) II                                        C) III

D) IV                              E) V

 

12.

I.   Buğday

II.  Çavdar

III. Arpa

Yukarıda verilen tarım ürünlerini soğuya en dayanıksızdan en dayanıklı olana doğru sıralanırsa, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I –III – II                     B) I – II – III                           C) II – III – I

D) III – II – I                   E) III – I – II

 

13.

I.    Verim iklim koşullarına bağlıdır

II.   Kuru tarım yöntemi olarak da bilinir

III.  Erozyonun artmasına neden olmaktadır

IV.  Topraktan iki yılda bir defa ürün alınmaktadır

V.   En az uygulandığı yer Akdeniz Bölgesidir

Nadas alanları ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) I                                 B) II                                        C) III

D) IV                              E) V

 

14. Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?

A) Lyon                          B) Kudüs                              C) Sakarya

D) Selanik                    E) Köstence

 

15. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nüfus artışında doğumlardan daha çok dışarıdan alınan göçler etkili olmaktadır?

A) Japonya                   B) Çin                                    C) Hollanda

D) Hindistan                E) Türkiye

 

16. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucuklara işaretleyiniz.

abf

 

NOT: 6. soru 10 puan diğer sorular 6 puan olmak üzere tüm soruların değeri 100 puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Tarımı etkileyen özellikler:

Sulama: Bitkilerin büyümesi ve olgunlaşması için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Ülkemizde yağış rejiminden dolayı tarım alanlarında sulamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle iç bölgelerimizde yağış miktarının da az olması sulamayı zorunlu hale getirmiştir Kıyı bölgelerinde ise yağış miktarı fazladır bu nedenle sulamaya olan ihtiyaç iç bölgelere nazaran daha azdır.

 

Makineleşme: Tarım işlerinin daha kısa sürede yapılabilmesi için makineleşme şarttır. Ayrıca makine kullanımının artmasıyla verimde artmaktadır.  Makineleşme Karadeniz Bölgesinde engebelik alanların fazla olmasından dolayı yaygın değildir ve bu bölgemizde halen tarımda hayvan gücünden yararlanılmaktadır.

 

 

2.

a) Mercimek tarımının en fazla yapıldığı yer:        V

b) Zeytin tarımının en fazla yapıldığı yer :              IV

c) Mısır tarımının en fazla yapıldığı yer:                  II

d) Ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı yer:           III

e) Nadasın uygulanmadığı yer:                              I

f)  Pamuk tarımının en fazla yapıldığı yer:             V

g) Tarımda makineleşmenin en az olduğu yer :                 I

h) Tütün üretiminin en fazla olduğu yer:                IV

ı)  Buğday tarımının yapılmadığı yer:                      I

i)  Fındık üretiminin en fazla yapıldığı yer:             I

 

3.  Yanıt   – E

 

4.  a) IV        b) IV

 

5. Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları:

a) Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak

b) İstihdamı arttırmak

c) Dengeli gelir dağılımı oluşturmak

d) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak

 

6. Verilen ülkenin nüfus piramidi dikkatli incelenirse çocuk sayısında azalma dikkat çekmektedir. Bu durumda ülkede doğum oranlarının azaltılması yönünde bir politika izlendiğini göstermektedir. Ayrıca ülkede yaşlı nüfus sayısında (eokullise.com) da artışlar yaşanmıştır. Bu iki duruma bağlı olarak şu durumu söyleyebiliriz ülkede sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

 

7.  Yanıt  – III -  numaralı yer

 

8. Tükenmeyen daimi doğal kaynaklar:

a) Rüzgar                b) Dalga                  c)  Güneş                  d) Su

 

9.  Yanıt – B

 

10.  Yanıt – E

 

11. Yanıt – E

 

12. Yanıt – A

 

13. Yanıt – E

 

14. Yanıt – B

 

15. Yanıt – C

 

16.

abg

 

 2013-2014 coğrafya yazılı soruları,12.sınıf coğrafya yazılı soruları,12.sınıf coğrafya dersi yazılı soruları,12.sınıf coğrafya 1.dönem.3. yazılı,12.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılısı,12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 3.yazılı soruları,12.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılı soruları,12.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılı soru ve cevapları,12.sınıf coğrafya 3.dönem 1.yazılı soru ve cevapları indir,coğrafya dersi 12.sınıf 1.dönem 3.yazılı soruları,2013 coğrafya yazılı sınav soruları,coğrafya dersi yazılı soruları 1.dönem 3.yazılı,1.dönem 3.yazılı soruları 12.sınıf coğrafya,12.sınıf coğrafya yazılı soruları test,coğrafya yazılı soruları 2013 2014,coğrafya dersi 12.sınıf 1.dönem yazılı soruları,Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 1 = 3