10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Örnek Sorularımeb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Tarih » 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Örnek Soruları
Sitemize 06 Ocak 2014 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Örnek Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

 

1. İstanbul' un fethinin nedenlerinden 3 tane yazınız. (10 Puan)

 

2. ) Kanuni Sultan Süleyman’ın başkomutan olarak katıldığı son sefer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mohaç Savaşı B) Zigetvar Seferi C) Irakeyn Seferi
D) Avusturya Seferi E)Macaristan Seferi

3). Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?
A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi
B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması
C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması
E) Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele edilmesi

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin kuruluş devrinde meydana gelen dini-sosyal içerikli bir isyandır?

A) Baba İshak isyanı  B) Şeyh Bedrettin isyanı  C) Mustafa Çelebi isyanı  D) Düzmece Mustafa isyanı   E) Ahmet Paşa isyanı

5) Kardeş Katli prensibi hangi padişah zamanında getirilmiştir?

A) Yıldırım Bayezid          B) I.Mehmet(Fatih)        C) II. Mehmet   D) II.Murat         E) Kanuni Sultan Süleyman

6) Fetret dönemi hangi yıllar arsında olmuştur?

A) 1302-1312     B)1405-1412       C) 1412-1418      D) 1402-1413     E) 1416-1422

7) Divan teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur?

 A) Osman Bey  B) Orhan Bey     C) I.selim             C) I.Murat           E) Yıldırım Bayezid

8) Cem sultan ve 2. Bayezit arasındaki taht kavgaları önceleri Osmanlı Devletinin iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir.Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayı bu olayın dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?


A)     Karamanoğulları beyliği ile işbirliği yapması


B)      Önce Rodos şövalyelerine, sonra da papa’ya sığınması


C)      İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması


D)     Kendi adına hutbe okutarak para bastırması


E)      Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

 

9) Aşağıdaki padişahlardan hangisinin Balkanlardaki siyasi olaylarla fazla ilgilendiği söylenemez?

A) Yıldırım Bayezid        B) II.Murat         C) II.Mehmet    D) I.Murat          E) Yavuz Sultan selim

10) Aşağıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ nin kuruluş devrinde Bizans ile yaptığı savaşlardandır?

A) Sırpsındığı-Niğbolu    B) Koyunhisar-Maltepe                                                                                                                                   C) I. Kosova-Varna           D)  Ankara-Niğbolu      E) Çirmen – Niğbolu

 11) Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki savaşlar ve sonuçları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?( 5 Puan)

 A) Turnadağ -Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması

B) Çaldıran- Diyarbakır, Bitlis ve Mardin'in ele geçirilmesi

C) Otlukbeli- Safevi tehlikesinin önlenmesi

D) Ridaniye- Memlük Devleti'nin yıkılması

E) Koyunhisar- ilk Bizans-Osmanlı savaşı

         *2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. sorular 5’er puandır.

12) Aşağıdaki boşlukları, uygun kelimelerle doldurunuz.( 20 Puan)

Kapitülasyonlar ilk kez ………………………….  tarafından ……………………….'e verilmiştir.

Mohaç Meydan Savaşı Osmanlılar ile …………………..  arasında yapılmıştır.

Rodos adası ………………………………….  döneminde alınmıştır.

Osmanlı padişahlarından halifelik unvanını alan ilk padişah ……………………………….'dir.

Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma…………………….  Antlaşmasıdır.

13) Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış D/Y olarak işaretleyiniz.(20 Puan)

(     ) Preveze Deniz Savaşıyla Akdenizdeki üstünlük Osmanlılara geçmiştir.

(     ) Safevi devleti'nin kurucusu Şah İsmail'dir.

(     ) Ortaçağ Avrupası'nın yönetim şekli feodalitedir.

(     ) Süveyş Kanalı ve Don-Volga Kanalı projesi Damat İbrahim Paşa'nın projeleridir.

(     ) Ortaçağ'da kilise Katolik ve Ortodoks kilisesi olarak ikiye ayrılıyordu.

(     ) Katolik kilisesinin yetkilerinden olan enterdi, kişilerin dinden çıkarılmasıdır.

(     ) Ortaçağ'da skolastik düşünce hakimdi.

(     ) Ankara Savaşı'ndan sonra meydana gelen kardeşler arası taht kavgalarının yaşandığı döneme Fetret devri denir.

(     ) Osmanlı devleti oğuzların kayı boyuna mensuptur.

(     ) Ortaçağ yazının bulunmasıyla başlar.

 Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


5 × 9 =

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,