10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları 110-122.Sayfameb ders oyun

Ana Sayfa » Ders Kitabı Çözümleri » Dil ve Anlatım » 10.Sınıf Dil ve Anlatım » 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları 110-122.Sayfa
Sitemize 25 Kasım 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ekoyay 10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 110 – 122. Sayfa

Dil ve anlatım dersi 10.sınıf ders kitabı cevaplarını sizler için hazırladık. Ekoyay yayıncılık tarafından basılan 10.Sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarısayfa sayfa sizler için hazırladık. Her sayfanın sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Lise 2 dil ve anlatım dersi 3. ünite olan öyküleyici anlatım bölümü 112. sayfadan başlayıp 122. sayfada bitmektedir. Ortaöğretim dil ve anlatım 10 Ekoyay yayıncılık kitap cevapları paylaşmaya devam edeceğiz. eokullise.com sitesini takip edin.

3.Ünite Öyküleyici Anlatım- İsim

Sayfa 110

Hazırlık

2)Bir metinde olayların belli bir zaman sırasına göre anlatılması bu metnin öyküleyici anlatım özelliğine sahip olduğunu gösterir. Okur, metindeki olayın içinde yaşatılmak istenir.

3) Yeni bulunan teknolojik bir ürüne ad konulurken o adı oluşturan sözcük veya sözcüklerin anlamının teknolojik buluşun özelliklerini karşılayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

Örnek: Buzdolabı, gerçekte de hem dolap hem de buz ürettiği için bu sözcüklerle karşılanmıştır.

4) Göstergeler doğal olmayan unsurlardır.

Sayfa 112

1.Etkinlik

Olaylar, belirli bir zaman sırasında anlatılır.

Okurda merak uyandırma amaçlanır.

Olay okurun gözünde canlandırılır.

Okuyucuyu olay içinde yaşatmak amaçlanır.

3.Etkinlik

Olay: Gece son vapuru kaçırdıkları için bir motorla evlerine gitmek isteyen dört kişinin macerası

Mekan: İstanbul, Boğaz

Zaman: Akşam saatleri

Kişiler: Sarı saçlı bir kadın, Kasap, Profesör, Delikanlı

4.Etkinlik

Olay, zaman, mekan, kişi öğeleri bulunmaktadır.

5.Etkinlik

Serim: Dört kişinin bir motorda bir araya gelmesi

Düğüm: Yangın telaşıyla bu kişilerin yaşadıkları

Çözüm: Problem giderildikten sonra bu dört kişinin sağ salim karaya çıkması

6.Etkinlik

Son vapuru kaçırmaları ve bir motor kiralamaları olayın oluşumunu sağlayan çatışmadır.

Sayfa 113

7.Etkinlik

Hayata bakış açısı teması vardır. Metnin bir anlam bütünlüğü içinde gerçekleşmesi için tema merkezli olay ve olay örgüleri kurgulanır. Bu nedenle olay ve olay örgüsü temanın uyduları gibidir.

8.Etkinlik

Kişiler, olayların yönlendirmesiyle bir araya gelmiş edilgen özelliktedirler. Başka bir ifadeyle gölge karakterler şeklindedir.

9.Etkinlik

Amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmak olduğu için asıl olan olaydır, kişiler arka planda öyküye dahil olan öğedir.

10.Etkinlik

Özel isim: Kalamış, Adalar, Moda, Büyükada

Cins isim: Güverte, kadın, pipo, motor, kaplan

Tekil isim: Delikanlı, kasap, filozof, minder, topuz

Çoğul isim: Şilteler, etekler, sırtları, gözler, talebeler

Topluluk ismi: sınıf

Somut isim: Duman, ses, deniz,  kadın, ışık

Soyut isim: Allah, zihin, şaşkınlık, ümit, hiddet

11.Etkinlik

Dalgaların ( çoğul), şilteleri (çoğul), gece (tekil), Adalar( çoğul), ışıldakların (çoğul), profesör (çoğul)

Sayfa 115

12.Etkinlik

Zaman, geçmiş zamandır. Olay, anlatıcının kendisi tarafından yaşanmış daha sonra anlatılmıştır. Olay ve anlatım eşzamanlı değildir.

13.Etkinlik

Antalya’ya istinkak hakimi olarak atanan bir kişinin vapur yolculuğunda yangın muhbirini gizlice çalıştırmak için fırsat kollaması olay örgüsünü oluşturur.

14.Etkinlik

Serim, düğüm, çözüm bölümleri zaman farklılaşmalarıyla sağlanmıştır.

Sayfa 116

15.Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi: Gözlemci bakış açısı

Tuhaf İnsanlar: Kahraman anlatıcının bakış açısı

Bin Boğalar Efsanesi: İlahi bakış açısı

16. Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi:  Anlatıcı, olay örgüsünün dışında seyirci gibi gördüklerini anlatmaktadır.

Tuhaf İnsanlar: Anlatıcı, olayın kahramanıdır.

Bin Boğalar Efsanesi: Anlatıcı, kişilerin iç dünyalarına kadar tüm ayrıntıları bilmektedir.

17.Etkinlik

Bir Motorda Dört Kişi: Çevre betimlemelerinden kişi betimlemelerine geçiş yaparak

Tuhaf İnsanlar: Zaman değişiklikleri yapılarak,

Bin Boğalar Efsanesi: Kahraman durumundan harekete geçerek olayları bağlamıştır.

18.Etkinlik

Somut isimler: göz, yüz ,eğer, at, el

Soyut isimler: sevda, insanlık, kötülük, kıvanç

19.Etkinlik

Soyut isimler: insanca, kıvancını, mutluluğunu, dostça

Soyut anlamlı kelimeler, okuyucuların metinde daha derin anlam ilgileri kurmaları açısından metne boyut kazandırır.

20.Etkinlik

Bu metinlerde çekirdek durumundaki tema, olay örgüsü ve öyküleyici öğelerin yardımıyla daha da genişleyerek somut hale dönüşmektedir.

21. Etkinlik

Basit isimler: akrabalarının, gözlerini, kirpiklerini, kıvancını, atını, elimde

Türemiş isimler: kötülük, mutluluğunu, soluğu

Birleşik isimler: Çukurova

22. Etkinlik

1.Cümle: isim + isim

2. Cümle: isim + isim, takısız isim tamlaması

3.Cümle:  isim + isim, belirtisiz isim tamlaması

4. Cümle: isim + isim, zincirleme isim tamlaması

Sayfa 117

23.Etkinlik

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkması

Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa’nın donanmayı Mısır’a kaçırması

Hünkar iskelesi antlaşmasının imzalanması

Mısır Fermanının imzalanması

24.Etkinlik

Donanma, sülale, grup, kongre. Bu tür sözcükler, içerdikleri kavramların çoğullarıyla karşılanabilir. Topluluk isimleri ifadeyi kısaltır ve netleştirir.

Sayfa 118

25.Etkinlik

Ayının Kuyruğu adlı metin, hayvanların konuşturulması nedeniyle kurgulanmıştır.  İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı adlı metin, tarihi belge ve bilgilere dayalı olduğu için yaşanmıştır.

26.Etkinlik

Ayının Kuyruğu masalındaki olay, tilki ve ayının karşılaşması sonucu oluşmuştur. Tilkinin balıkçının balığını çalması, balığı yerken ayının gelmesi, tilkinin ayıdan kurtulmak için  bir yalan söylemesi ve ayının kuyruğundan olması olay örgüsünü oluşturur.

Olay, kişiler arasında bir sebebe bağlı olarak gerçekleşen ve bir sonuç meydana getiren eylemdir. Olay örgüsü ise belli bir konu çevresinde  var olan birden fazla olayın sebep- sonuç ilişkisine bağlı biçimde oluşturdukları bütündür.

27.Etkinlik

Olay örgüsü; Kurmaca metinlerde kullanılır. Roman, hikaye, masal gibi metinler örnektir.

Olay zinciri; Yaşanmış olay, hiç kurgulanmadan anlatılıyorsa bu olay zinciridir. Anı, gezi yazısı, gibi metinlerde kullanılır.

28.Etkinlik

Topluluk isimlerinin kullanılması bu kelimelerle karşılanan kavram veya nesnelerin niteliğinde ayırt ediciliği arttırır.

29.Etkinlik

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı; sohbet

Ayının Kuyruğu; Masal

Öyküleyici anlatım; masal, hikaye, roman, deneme, sohbet, anı, gezi yazısı gibi metinlerde kullanılır.

30.Etkinlik

Özel ad: Abdülmecid, Sadrazam Hüsrev Paşa, Rusya, İmparatorluk, İngiltere, Mısır

Tür adı: taht, gün, donanma

31.Etkinlik

1.Cümle: sıfat,   Salih2in çocukları boy boydu.

2.Cümle: Zarf, Sabah, günün en güzel dilimidir.

3.Cümle: Zarf, Ders çalışması günü gününedir.

4.Cümle: Sıfat, Kiraladığı ev sobalıymış.

5.Cümle: Sıfat, Yünden, hep uzak durdu.

Anlama Yorumlama

3.Özel isimler: İstanbul, Boğaziçi, Veli, Urumelihisarı

Cins isim: oğluyum, tarifsiz kederler, içinde, türkü, mermer, taşları

4. Boğaziçi: isim + isim,     Urumelihisarı: isim + isim

Sayfa 120

5.  isim + isim: Göztepe

İsim + eylem: göz koymak

 Eylem + eylem: gelgit

Belirtisiz isim tamlaması: gözyaşı

Sıfat tamlaması: uzunyayla

Anlam kayması: denizyıldızı

6. Özel ad: Aladağ, Çukurova, Çukur

Tür adı: kayak, gün ,oba, çadır, koyun, kazan, ağ, kol

Somut ad: çadır, koyun, kazan, kol

Soyut ad: öfke, kızgın, kıvanç,

Tekil ad: kayak, toy, ağ, taş ,üst, güreş

Çoğul ad: kollar, kadınlar, gözler, bakışlar, sebzeler

Topluluk adı: oba

Basit ad: çadır, koyun, kazan, oba, sebze, pilav, taş

Türemiş ad: çadır, bakış

Birleşik ad: bugün ,Aladağ, Çukurova

Sayfa 121

Ölçme ve Değerlendirme

A)DYDDD

B) öyküleyici, öyküleyici ,yaşanmışlık ve tasarlanma, abartma, türemiş

C)1)D

2)C

3)E

4)A

5)E

6)A

7)B

D)

1) serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunması gerekir.  Serim bölümü öyküye giriş bölümüdür. Düğüm bölümü, olaylardaki gerilim unsurunun zirveye ulaştığı bölümdür. Çözüm bölümü, gerilim unsurunun düşürüldüğü ve olayların sonlandırıldığı bölümdür.

2) Olay, kişi, zaman ve mekan ortak öğelerdir. Bir olayın olması şarttır. Daha çok sanatsal metinlere kullanılır. Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.

 

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 122-132 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

10.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

 Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 15 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


7 × 4 =

Mehmet Şişman - KAHRAMANMARAŞ
03 Aralık 2013 - 08:00

KARDEŞ ÇOK SAĞOL TEŞEKKÜR EDİYORUM SENİN SAYENDE EKSİ ALMAKTAN KURTULDUM SAĞOL :D :) DEVAMINI BEKLİYORUZ

Cemal Aksoy -
03 Aralık 2013 - 14:24

ne demek kardeşim, dil ve anlatım ile Türk edebiyatı kitap cevapları bizden sorulur.

emine - çorum
08 Aralık 2013 - 12:37

çok beğendim elinize sağlık.d.d.d

Cemal Aksoy -
08 Aralık 2013 - 14:21

sağol

Nalan - kamranferide
10 Aralık 2013 - 19:23

valla süper olmuş iki saattir arıyorum istediklerimi sadece bu sayfada buldum HOCA 2 TANE ARTI VERDİ SAYENİZDE COOOOOK TEŞEKKÜR EDERİM

Cemal Aksoy -
10 Aralık 2013 - 20:09

bizi takip etmeye devam edin

zeynep - istanbul
10 Aralık 2013 - 22:21

Ayy valla süper aferim böyle devam 

Cemal Aksoy -
10 Aralık 2013 - 23:03

sağolun

anıl - hatay
15 Aralık 2013 - 17:03

103-106 arasını bugün koyabilirmisinz rica edersem

Cemal Aksoy -
15 Aralık 2013 - 20:30

kusura bakmayın, o sayfaları diğer sitelerden yapabilirsiniz. bundan sonraki sayfaları sitemizde bulabilirsiniz.

Cemal Aksoy -
15 Aralık 2013 - 20:31

kusura bakmayın, diğer sitelerden yapabilirsiniz. bundan sonraki sayfaları sitemizde bulabilirsiniz.

mehmet - k.maraş
24 Aralık 2013 - 10:57

sayfa 127-132 acil

Cemal Aksoy -
24 Aralık 2013 - 21:07

bu akşam halledilecektir

zeynep - osmaniye
05 Mart 2014 - 20:01

158.Sayfayı da koyarsanız sevinirim yine de teşekkürler

Sanane Mal - fransa
16 Mart 2014 - 11:19

çok güzel